Užrakiname princeses bokštuose žaidime Need a Hero
Renkame kolekcijas žaidime Mystery Manor
Pridedame anglies Storevelo (Storewell) šachtose žaidime Transport Empire
Ruošiame penktadienio premijas žaidime The Tribez & Castlez
Linguojame su asilu žaidime Need a Hero
Įžiebiame drakono liepsną žaidime Need a Hero
Slaugome nugalėtus bosus žaidime Cloud Raiders
Siunčiame salas į dangų žaidime Cloud Raiders
Verčiame žvaigždes jaustis laimingomis žaidime Cloud Raiders
Surenkame visus Snatčinus (Snatchins) žaidime Mystery Manor
Kuriame kosmosą žaidime Airport City
Maitiname Češairą Jaunesnįjį (Chesire Jr.) žaidime Alice in the Mirrors of Albion
Slepiame daiktus kambariuose žaidime Mystery Manor
Šildome jūrą žaidime Paradise Island 2
Skaičiuojame smėlio grūdelius paplūdimiuose žaidime Paradise Island
Tvarkome pakilimo takus žaidime Airport City
Renkame didžiulius moliūgus žaidime The Tribez
Keliame jachtų bures žaidime Sunshine Bay
Glostome Dino žaidime The Tribez

Naudojimo sąlygos

Naudojimo sąlygos

UAB „Game Insight“ priklauso „Game Insight“ įmonių grupei, jos registracijos adresas: Antakalnio g. 17, Vilnius, LT-10312, Lietuva (toliau – „GI“ arba „mes“). „GI“ kuria ir platina programinę įrangą bei už šiose sąlygose nustatytą atlygį suteikia Jums (toliau – Jūs arba Naudotojas) galimybę naudotis privačiu skaitmeniniu turiniu: žaidimais ir kitu interaktyviu ir (arba) pramoginiu turiniu, prieinamu per įvairias platformas, įskaitant programų parduotuves, socialinius tinklus, atskiras interneto svetaines, atsisiunčiamą klientų programinę įrangą ir jos atnaujintas versijas bei bet kokius virtualius dalykus, kuriuos įsigyjate iš mūsų programinės įrangaos (toliau – Žaidimai).

1 skirsnis. Sutikimas su sąlygomis

Sutikus su šiomis sąlygomis (toliau – Sąlygos), tarp Jūsų ir „GI“ sudaroma įpareigojanti sutartis, reglamentuojanti Žaidimų ir kitų paslaugų, tokių kaip forumai ir aptarnavimo sistemos (toliau – Paslaugos), naudojimą.

Parsisiųsdami programą, tapdami mūsų Žaidimų klientu, prisijungdami prie vieno iš mūsų Žaidimų interneto svetainėje ar socialiniame tinkle, prisiregistruodami mūsų sistemose, Jūs sutinkate su šiomis Sąlygomis ir mūsų Privatumo politika, kuri įtraukiama į šias Sąlygas pateikiant nuorodą. Jūsų santykiams su „GI“ galioja tik šios Sąlygos ir mūsų Privatumo politika.

Įpareigojančią sutartį taip pat galime sudaryta ir su kitu nei Naudotojas asmeniu, tačiau pastarojo naudai (sutartis trečiojo asmens naudai). Pavyzdžiui, jei mokėtojas nori nupirkti virtualų objektą Naudotojui. Tokiomis aplinkybėmis tik Naudotojas iš mūsų gali pareikalauti naudos pagal sutartį.

Programų parduotuvės ir platformos gali pateikti savo teisinius dokumentus, kurie taikomi Jūsų santykiams su šiomis parduotuvėmis ir platformomis.

Jūs patvirtinate, kad esate 18 metų arba vyresnio amžiaus. Jei neatitinkate amžiaus reikalavimų, Žaidimus galite žaisti, tik jei vadovaujantis šiomis Sąlygomis Jums buvo duotas tinkamas vieno iš tėvų, jų abiejų arba teisėto globėjo sutikimas. Be to, galime bet kada pareikalauti tinkamų šio sutikimo įrodymų.

PRIEŠ PRADĖDAMI NAUDOTIS MŪSŲ ŽAIDIMAIS, ĮDĖMIAI PERSKAITYKITE PRIVATUMO POLITIKĄ IR ŠIAS SĄLYGAS. PAVYZDŽIUI, 4 SKIRSNYJE PATEIKIAMA SVARBI INFORMACIJA APIE JŪSŲ TEISĘ PASITRAUKTI.

„GI“ pasilieka teisę bet kada keisti šias Sąlygas arba Privatumo politiką – įtraukti naujų arba papildomų sąlygų, taikomų Jūsų dalyvavimui Žaidime. Turite reguliariai tikrinti interneto svetainėje, ar nėra naujų versijų. Galite pareikšti prieštaravimą dėl pakeitimų per dvi savaites nuo atitinkamų pakeitimų paskelbimo datos susisiekę su aptarnavimo grupe (žr. 3 skirsnį, kuriame pateikiama išsamesnė informacija, kaip su mumis susisiekti). Jei nepareikšite prieštaravimo per dvi savaites, bus laikoma, kad sutinkate su pakeitimais. Jei prieštarausite, galime nutraukti su Jumis sudarytą sutartį 6 skirsnyje numatyta tvarka.

2 skirsnis. Nuosavybės teisė ir licencija

„GI“ suteikia neišimtinę, neperleidžiamą, nesublicencijuojamą, atšaukiamą ribotą licenciją prisijungti prie Žaidimų ir atsisiųsti bei įsidiegti kliento mobiliąsias ir darbalaukio programas naudoti nekomerciniais pramoginiais tikslais su sąlyga, kad bus laikomasi šių Sąlygų. Jūsų licencija nesuteikia nuosavybės teisės į Žaidimus. Jums suteikiama licencija jais naudotis, jie nėra parduodami. Licencija naudotis kiekvienu Žaidimu, prie kurio Jūs prisijungiate, suteikiama, tik jei Jūs sutinkate su šiomis Sąlygomis ir laikotės 5 skirsnio „Priimtino naudojimo politika“ (ANP) nuostatų. Negalima jokia forma arba priemonėmis atgaminti jokios Paslaugų dalies, išskyrus atvejus, kai tai aiškiai leidžiama pagal šias Sąlygas. Jūs įsipareigojate jokiais būdais nekeisti, nenuomoti, neskolinti, neparduoti, viešai neatlikti ir nerodyti, neperduoti ir kitaip nekomunikuoti, neadaptuoti ir neskelbti Žaidimų. Bet koks mėginimas tai daryti yra „GI“ ir jos licencijos davėjų intelektinės nuosavybės bei kitų teisių pažeidimas. Be išankstinio raštiško sutikimo atskirai nuo mūsų Žaidimų negalite naudoti jokių prekių ženklų, viso Žaidimo turinio, kuris, be kita ko, apima iliustracijas, muziką, firminį dizainą bei kitų Naudotojų sukurtą turinį. Ši suteikta licencija automatiškai atšaukiama, kai pažeidžiate nurodytas sąlygas.

Neturite teisės kopijuoti (išskyrus atvejus, kai tai aiškiai leidžiama pagal šias Sąlygas), dekompiliuoti, vykdyti atgrąžos inžineriją, iš naujo surinkti, mėginti atgaminti pirminį Žaidimų tekstą, modifikuoti arba kurti išvestinius darbus Žaidimų, jų naujinių arba dalių pagrindu (išskyrus atvejus, kai minėtus apribojimus draudžia galiojantys įstatymai).

Išskyrus šiose Sąlygose numatytus teisėtus Žaidimų naudojimo būdus, griežtai draudžiama kitaip naudoti Žaidimus arba jų dalis, nes tai pažeidžia mūsų intelektinės nuosavybės teises ir gali užtraukti civilinę bei baudžiamąją atsakomybę, įskaitant galimą įpareigojimą atlyginti nuostolius. Savininkai pasilieka teises į prekių ženklus, Žaidimus ir visą su jais susijusį turinį, kurį saugo Lietuvos bei tarptautinės autoriaus, dizaino, patentų ir prekių ženklų teisės aktai, tarptautinės konvencijos ir kiti įstatymai, saugantys intelektinės nuosavybės ir susijusias nuosavybės teises. Draudžiama kopijuoti arba atsisiųsti kokį nors mūsų Paslaugų turinį, išskyrus atvejus, kai tai aiškiai leidžiame. Neturite teisės pašalinti, uždengti ar pakeisti kokius nors prie Paslaugų pateikiamus įspėjimus apie autoriaus teises, patentus, prekių ženklus ar kitas nuosavybės teises.

Sutinkame leisti pateikti Naudotojo sukurtą turinį (UGC) – nuotraukas, muziką, iliustracijas ir tekstus. Pateikdami mums savo UGC, aiškiai suteikiate „GI“ neišimtinę, nuolatinę, nemokamą, pasaulinę, visišką ir neatšaukiamą teisę cituoti, naudoti, atgaminti, modifikuoti, perduoti arba kitais būdais komunikuoti, kurti išvestinius kūrinius, spausdinti, sublicencijuoti, viešai rodyti ir atlikti UGC arba bet kokią jo dalį bet kokiu būdu bet kokiomis priemonėmis, įskaitant ir tas, kurios nežinomos ir bus vėliau sugalvotos, be įspėjimo, užmokesčio ir nenurodant Jūsų arba trečiosios šalies. Suteikiate mums visas licencijas, sutikimus ir leidimus, kurių reikia, kad „GI“ galėtų naudoti UGC šiais tikslais.

3 skirsnis. Žaidimai ir dalyvavimas

Informaciją apie Žaidimus, jų ypatybes, taisykles, funkcijas ir sistemos reikalavimus galite rasti mūsų interneto svetainėje, programų parduotuvėse ir kitose platformose. Mes nuolat tobuliname savo Paslaugas, atsižvelgiant į Naudotojų interesus, todėl galime bet kada pakeisti, pridėti arba pašalinti ir modifikuoti savo Žaidimus bei jų savybes. Galima naudotis tokiomis mūsų Žaidimų versijomis, kokios dabar galioja, ir „GI“ neprivalo prižiūrėti arba atnaujinti senų Žaidimų versijų.

SVARBUS ĮSPĖJIMAS. SUTIKDAMI SU ŠIOMIS SĄLYGOMIS JŪS AIŠKIAI SUTINKATE SUMOKĖTI IR PRIPAŽĮSTATE, KAD ATSAKOTE UŽ VISUS INTERNETO RYŠIO MOKESČIUS, KURIUOS PRIVALOTE MOKĖTI JUNGDAMIESI PRIE MŪSŲ PASLAUGŲ. APSIPERKANT PRISIJUNGUS PRIE ŽAIDIMO, GALI BŪTI TAIKOMI TREČIŲJŲ ŠALIŲ SANDORIŲ MOKESČIAI: PRAŠOM PERSKAITYTI ATITINKAMU METU GALIOJANČIAS PASIRINKTO (-Ų) MOKĖJIMO PASLAUGŲ TEIKĖJO (-Ų) TAISYKLES.

Galite bet kuriuo metu susisiekti su mūsų aptarnavimo grupe per interneto svetainę, naudodamiesi šia nuoroda, ar atsiųsti mums elektroninį laišką support@game-insight.com. Šiuo metu telefonu neaptarnaujame.

Siekiame pagerinti Jūsų naudojimosi patirtį, tad galime pridėti naujų arba pašalinti egzistuojančias Žaidimų ypatybes ir turinį, tačiau darysime tai tik atsižvelgdami į Naudotojų interesus. Dėl tokių priežasčių kaip sistemos saugumas, stabilumas, kelių žaidėjų sąveika ir kt. mums gali tekti atnaujinti Žaidimus, kurti naujas versijas arba kitaip juos pagerinti, todėl sistemos reikalavimai dėl dalyvavimo Žaidimuose ilgainiui gali keistis. Jūs sutinkate su tokiu automatiniu atnaujinimu.

Jūs suprantate, kad įvairios „GI“ įdiegtos technologijos gali būti suderinamos ne su visomis platformomis ir kad mūsų Žaidimų savybės gali skirtis, priklausomai nuo Jūsų kompiuterio ir kitos įrangos.

Atliekant priežiūros darbus, prieiga prie Žaidimų gali būti apribota, tačiau jie bus vykdomi atsižvelgiant į Naudotojo interesus. Prastovas taip pat gali sąlygoti techninės problemos, kurių mes negalime kontroliuoti.

Mūsų Žaidimus galima žaisti nemokamai, tačiau galite pirkti įvairius virtualius objektus, kad pagreitintumėte Žaidimą ir Žaidimo procesą (toliau – Virtualūs objektai). Mokėjimo būdai yra įvairūs, priklausomai nuo to, kokiose programų parduotuvėse arba platformose apsiperkate. Nepažeidžiant 4 skirsnio nuostatų, Virtualių objektų negalima iškeisti į tikrus pinigus arba grąžinti. Jūs suprantate, kad nesate Virtualių objektų savininkas, tik gaunate ribotą licenciją jais naudotis pagal atitinkamo Žaidimo taisykles. Todėl teisė naudotis bet kuriuo Virtualiu objektu yra įgyvendinama vadovaujantis šiomis Sąlygomis. Naudotojas neįgyja teisės naudotis Virtualiais objektais tam tikrą minimalų laikotarpį, išskyrus atvejus, kai toks minimalus laikotarpis nurodytas Virtualaus objekto aprašyme.

Jūs sutinkate, kad „GI“ pasilieka teisę tvarkyti, reguliuoti, kontroliuoti, modifikuoti ir (arba) pašalinti žaidimo elementus (kurie, be kita ko, gali gerokai padidinti Virtualių objektų vertę, efektyvumą ar funkcionalumą arba sumažinti jų vertę, efektyvumą ar funkcionalumą, padaryti juos labiau ar mažiau paplitusius arba iš viso juos pašalinti) – žaidimų ir daugiažaidėjų balansavimo tikslais. Visi Virtualūs objektai išlieka mūsų nuosavybė.

Žaidimuose gali būti reklamuojami trečiųjų šalių produktai arba paslaugos. „GI“ neprisiima atsakomybės už tokios reklamos, kuri nėra mūsų Žaidimų dalis, turinį. Jei norite atsisakyti ir negauti ir (arba) nebematyti reklamų, galite apie tai pranešti „GI“ elektroniniu paštu support@game-insight.com.

4 skirsnis. Teisė pasitraukti

Jei esate vienoje iš Europos Sąjungos valstybių narių, turite teisę atsisakyti savo pirkinio per 14 dienų, nenurodydami priežasties. Atsisakymo laikotarpis baigiasi po 14 dienų nuo atitinkamo pirkinio įsigijimo.

Norėdami pasinaudoti atsisakymo teise, turite mums pranešti (UAB „Game Insight“, Antakalnio g. 17, Vilnius, LT-10312, Lietuva, support@game-insight.com) apie savo sprendimą pasitraukti iš šios Naudotojo sutarties aiškiai apie tai pareikšdami (pvz., paštu atsiųstu laišku, faksu arba elektroniniu paštu). Galite naudotis toliau nurodyta pavyzdine pasitraukimo forma, tačiau tai neprivaloma. Pavyzdinė pasitraukimo forma:

- UAB „Game Insight“, Antakalnio g. 17, Vilnius, LT-10312, Lietuva

- Pranešu, kad pasitraukiu iš sutarties, sudarytos dėl toliau nurodyto objekto: [ĮRAŠYKITE UŽSAKYMO NUMERĮ, OBJEKTĄ]

- Užsakyta [ĮRAŠYKITE DATĄ], gauta [ĮRAŠYKITE DATĄ]

- Vartotojo vardas ir pavardė

- Vartotojo elektroninio pašto adresas

- Data

Kad nepažeistumėte atsisakymo termino, susisiekite su mumis prieš pasibaigiant pasitraukimo laikotarpiui.

Jei veiksmingai pasinaudosite įstatymuose numatyta teise pasitraukti, grąžinsime Jums pinigus nepagrįstai nedelsdami ir ne vėliau kaip per 14 dienų nuo datos, kai buvome informuoti apie Jūsų sprendimą pasitraukti. „GI“ sumokės tokiu pačiu būdu, kokiu gavo užmokestį pagal atitinkamą sandorį. Jei tai dėl kokių nors priežasčių neįmanoma, pinigai bus grąžinti banko pavedimu į naudos gavėjo nurodytą sąskaitą.

NETURITE TEISĖS ATSISAKYTI SANDORIO ARBA GAUTI GRĄŽINAMUS PINIGUS, JEI SKAITMENINIO TURINIO PRISTATYMAS JAU PRADĖTAS – NUO ŠIO MOMENTO SANDORIS LAIKOMAS UŽBAIGTU. JŪS SUTINKATE, KAD SKAITMENINIO TURINIO PRISTATYMAS PRASIDEDA NUO MOMENTO, KAI SKAITMENINIS TURINYS (pvz., VIRTUALUS OBJEKTAS) PRIDEDAMAS Į JŪSŲ PASKYRĄ AR SĄRAŠĄ ARBA JUMS KITAIP SUTEIKIAMA GALIMYBĖ ATSISIŲSTI ŠĮ SKAITMENINĮ TURINĮ AR JUO NAUDOTIS.

5 skirsnis. Priimtino naudojimo politika

UGC (Naudotojo sukurto turinio) politika.Jūs neturi teisės teikti UGS, kuris yra (i) įžeidžiantis, neteisėtas, nepadorus, šmeižikiškas, grasinantis, užgaulus, netinkamas, pornografinis, priekabiaujamo pobūdžio, kupinas neapykantos arba dėl kitų priežasčių neteisėtas ar pažeidžia kokį nors įstatymą; (ii) apgaulingas arba iškraipantis informaciją; (iii) apsaugotas galiojančių autoriaus teisių, sudaro komercinę paslaptį ar kitaip pažeidžia privatumo teises, nuosavybės teises arba kitas bet kurio asmens teises; (iv) verslo, lėšų, produktų ar paslaugų reklama arba siūlymas; (v) kuriuo apsimetama kitu asmeniu arba pažeidžiamas trečiosios šalies privatumas. Pasiliekame teisę (tačiau neprivalome) nuspręsti, ar Jūsų UGC atitinka šias Sąlygas, ir galime savo nuožiūra pašalinti UGC, sustabdyti ir (arba) nutraukti atitinkamo Naudotojo veiksmus.

„GI“ neprivalo ir negali iš anksto apriboti UGC bei negarantuoja naudojantis Paslaugomis pateikto UGC tikslumo, kokybės arba vientisumo. Naudodamiesi Paslaugomis, Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad galite susidurti su įžeidžiančia arba nepriimtina medžiaga.

Komunikacijos kanalų politika. Teikiant Paslaugas gali būti siūlomi tokie komunikacijos kanalai kaip forumai, bendruomenės arba pokalbių zonos, skirtos Naudotojams bendrauti vieniems su kitais. „GI“ neprivalo stebėti šių komunikacijos kanalų, tačiau tai gali daryti ir pasilieka teisę peržiūrėti komunikacijos kanaluose esančią medžiagą bei savo nuožiūra dėl bet kokios priežasties bet kada pašalinti bet kokią medžiagą, apie tai įspėjusi arba neįspėjusi. Be to, „GI“ gali bet kada be įspėjimo dėl bet kokios priežasties panaikinti arba sustabdyti Jūsų prieigą prie bet kokių kanalų, įskaitant, be kita ko, dėl kitų Naudotojų skundų, kad vartojate nešvankius žodžius arba naudojate medžiagą, kurioje yra grasinimų arba įžeidimų. Jūs pripažįstate, kad „GI“ nepavirtina ir nekontroliuoja nei pasikalbėjimų, nei skelbimų, nei medžiagos, kurią Naudotojai skelbia kanaluose, ir šie pranešimai neturi būti laikomi „GI“ peržiūrėtais arba patvirtintais. „GI“ jokiomis aplinkybėmis neatsako už jokią veiklą komunikacijos kanaluose, kuri yra vieša, taigi naudodamiesi komunikacijos kanalais Jūs negalite turėti privatumo lūkesčių. „GI“ neatsako už informaciją, kuria Jūs nusprendžiate pasidalyti komunikacijos kanalais.

Žaidimų politika. Jūs sutinkate, kad naudotis Paslaugomis reikia teisėtai, bei įsipareigojate laikytis naudojimo taisyklių. Pavyzdžiui, atitikdami tai, kas nurodyta anksčiau, ir neapsiribodami tuo, kas nurodyta toliau, Jūs sutinkate nesinaudoti Paslaugomis, siekdami:

·paskelbti, parsisiųsti, perduoti arba kitaip paviešinti informaciją, kuri yra nešvanki, nepadori, vulgari, pornografinio, seksualinio pobūdžio arba nepriimtina dėl kitų priežasčių;

·šmeižti, išjuokti, tyčiotis, persekioti, grasinti, priekabiauti, įbauginti arba prievartauti dėl neapykantos, rasės, etninės kilmės arba kitų sąmoningo žmogaus požiūriu įžeidžiančių arba nepriimtinų tikslų;

·atsisiųsti arba perduoti (arba mėginti atsisiųsti arba perduoti) rinkmenas, kuriose yra virusų, Trojan horses, laiko bombų, automatinių pranešimų, sugadintų rinkmenų, duomenų arba panašios programinės įrangos ar programų, kurios gali padaryti žalos Paslaugų veikimui arba kitų Naudotojų kompiuteriams;

·pažeisti bet kurios kitos šalies sutartines, asmenines, intelektinės nuosavybės arba kitas teises, taip pat naudoti, parsisiųsti, platinti arba kitaip padaryti prieinamą bet kokią informaciją, pateiktą kartu su Paslaugomis, bet kokiu būdu, jei tai pažeidžia bet kurios kitos šalies autoriaus, prekių ženklų, patentų, komercinės paslapties apsaugos arba kitas teises (įskaitant teises į privatumą arba viešumą);

·mėginti gauti kitų asmenų slaptažodžius arba kitą privačią informaciją;

·netinkamai naudotis priežiūros kanalais arba skundų mygtukais, teikiant „GI“ melagingus pranešimus;

·kurti, platinti auto-, makroprogramas ar kitas apgaulės priemones arba viešai apie jas informuoti kitus naudotojus;

·naudoti, platinti Žaidimų klaidas, suteikiančias neplanuotą pranašumą, arba apie jas pranešti kitiems naudotojams;

·mėginti sukliudyti perduoti, iššifruoti bet kokius pranešimus, kuriuos siunčia ar gauna „GI“ arba „ Game Insight Group “, įsilaužti į jų serverius ar bet kaip kitaip juos pažeisti;

·naudotis Paslaugomis ar jų dalimi paslaugų žaidime, pvz., greitas perėjimas per lygius arba objektų surinkimas, mainais už atlygį;

·naudotis Paslaugomis, kad perduotumėte neteisėtus pranešimus, įskaitant pašto šiukšles, grandininius laiškus, šlamštą arba medžiagą, propaguojančią kenkimo, šnipinėjimo programas ir objektus, kuriuos galima atsisiųsti;

·sukčiauti arba vykdyti kitą neteisėtą veiklą, dėl kurios gali būti netinkamai sumokėta už Paslaugas, pvz., pranašumų arba Virtualių objektų gavimas be realaus apmokėjimo;

·perduoti, pateikti arba kitaip propaguoti ar remti Žaidimo kodus, įsilaužimą, laužykles, kenkimo programas, virusus, kitus kompiuterių kodus, rinkmenas arba programas, kurios gali būti arba yra skirtos modifikuoti, sugadinti, suardyti, sunaikinti, pakeisti ar apriboti Žaidimų funkcionalumą arba jo dalį, kontroliuoti kompiuterio programinę, techninę ar telekomunikacijų įrangą arba sukliudyti Naudotojui nepertraukiamai naudotis ir mėgautis mūsų Žaidimais;

·sukčiauti arba vykdyti kitą neteisėtą veiklą, dėl kurios gali būti pakeisti mūsų Paslaugų arba jų dalies parametrai, įskaitant panaudotų pranašumų atgavimą ir (arba) papildomų pranašumų gavimą, taip pat ir pranašumų, kuriuos galima gauti nemokamai;

·sukurti Naudotojo paskyrą automatinėmis priemonėmis ar pateikiant netikrą pareiškimą, daugiau nei vieną paskyrą vienam prietaisui arba bet kokiu tikslu, įskaitant sustabdymo arba užblokavimo apėjimą, naudotis kito Naudotojo paskyra (-omis);

·keisti laiką (pvz., laiko zonas prietaise, atlikti kitus prietaiso laiko pakeitimus 2 arba daugiau dienų), jei dėl to galima gauti papildomų Žaidimo pranašumų arba pratęsti jų naudojimo terminą;

·pažeisti bet kokius galiojančius įstatymus arba taisykles, propaguoti ar skatinti bet kokią neteisėtą veiklą, įskaitant, be kita ko, įsilaužimą, nulaužimą arba padirbtos programinės įrangos, Žaidimų kodų, laužyklių platinimą.

Raginame Jus apie pastebėtus netinkamus veiksmus arba netinkamą Paslaugų naudojimą pranešti mums elektroniniu paštu support@game-insight.com.

Pavadinimų politika. Pravardės, klanų pavadinimai ir kiti Žaidime naudojami Naudotojų sukurti objektų pavadinimai negali:

·būti nešvankūs, vulgarūs, seksualinio pobūdžio, įžeidžiantys, užgaulūs, žalingi, susiję su lytiniu aktu, turėti netinkamų nuorodų į žmogaus anatomiją ar organizmo funkcijas;

·propaguoti narkotikų, būti šventvagiški, niekinantys ar įžeidžiantys dėl kilmės, rasės arba seksualinės orientacijos; reikšti priešiškumą kokiai nors realaus pasaulio tautybei, rasei arba religijai, kokiu nors būdu nurodyti kokį nors paties Naudotojo arba kitų Naudotojų seksualinės orientacijos aspektą;

·pažeisti galiojantį įstatymą;

·pažeisti „GI“ ir (arba) trečiosios šalies intelektinės nuosavybės teises;

·skatinti vykdyti ekstremistinę ar teroristinę veiklą arba pateisinti tokią veiklą, atkreipti dėmesį į ekstremistų ir teroristų organizacijų, grupių ir asmenų poreikius;

·atspindėti informacijos, diskredituojančios arba įžeidžiančios valstybės pareigūnus ir (arba) bet kokį valstybės simbolį;

·vaizduoti komercinės programinės įrangos serijos numerių, prisijungimo vardų, slaptažodžių ar kitų priemonių, skirtų gauti neteisėtą prieigą prie mokamų interneto išteklių;

·perteikti pareiškimų arba informacijos, kuria atskleidžiami duomenys, galintys sudaryti valstybės ar oficialią paslaptį arba konfidencialią informaciją;

·perteikti grasinimų, keiksmažodžių ir šmeižikiškų posakių ir pasiūlymų, neatitinkančių visuotinai pripažįstamų moralės normų, ir neteisėtai naudoti trečiųjų šalių asmeninės informacijos (įskaitant, be kita ko, bet kokius minimus adresus ir telefonų numerius arba kitą asmeninę kontaktinę informaciją be atitinkamo trečiosios šalies sutikimo);

·būti sudaryti tik iš skaičių, geografinių objektų, politinių partijų, kitų gerai žinomų pavadinimų ir vardų;

·atspindėti, garbinti arba pamėgdžioti realaus pasaulio grupės arba organizacijos, istorinių įvykių, sporto komandų, teroristų grupių, nusikalstamų elementų, diskriminuojančių organizacijų, kitų bendruomenių, turinčių neigiamą reikšmės atspalvį ar ryšių su nusikaltimais žmogiškumui, faktais apie diskriminaciją arba izoliaciją dėl tautybės, lyties ar religinių principų, taip pat jų vadovų bei nominalių vadovų (tai apima realaus pasaulio karinių, politinių arba religinių grupių pavadinimų ir figūrų vardų naudojimą);

·naudoti kito žaidėjo pavadinimo arba melagingai atspindėti jo tapatybę.

„GI“ pasilieka teisę savo nuožiūra keisti, atsisakyti registruoti slapyvardžius, klanų pavadinimus, apibūdinimus arba kitus Žaidime naudojamus pavadinimus be paaiškinimo, sustabdyti Paslaugas ir (arba) nutraukti šią Sutartį, jei pažeidžiamos nurodytos taisyklės, arba tai padaryti dėl kitų priežasčių. Politika gali likti neaptarti visi netinkami arba neleistini pavadinimai. „GI“ pasilieka teisę atmesti bet kurį pavadinimą, jei jis, jos išimtine nuomone, yra nepadorus, nešvankus, įžeidžiantis arba kitaip pažeidžia mūsų pavadinimų suteikimo politiką arba Sąlygas. „GI“ pasilieka teisę analizuoti pavadinimus kiekvienu konkrečiu atveju ir imtis savo nuožiūra tinkamų veiksmų. Pamatę mūsų pavadinimų suteikimo politiką pažeidžiantį pavadinimą, praneškite apie jį el. paštu support@game-insight.com.

Sveikatos įspėjimas. Kai kurie asmenys gali patirti priepuolius, žiūrint tam tikrus vaizdus ekrane, įskaitant mirkčiojančias šviesas ar raštus, kurie gali atsirasti žaidžiant video/ virtualius žaidimus. Net asmenys, kuriems nėra buvę priepuolių ar nėra diagnozuota epilepsija, gali turėti nediagnozuotą būklę, kuri gali sukelti šviesai jautrius epilepsijos priepuolius žaidžiant video žaidimus. Šie priepuoliai gali pasireikšti įvairiais simptomais, įskaitant svaigulį, galvos svaigimą, pakitusį regėjimą, akies ar veido trūkčiojimą, trūkčiojančias ar drebančias rankas ar kojas, dezorientaciją, sumišimą ar laikiną sąmonės netekimą, apalpimą, nevalingus judesius ar traukulius. Jeigu patyrėte bet kurį iš šių simptomų, prašome NEDELSIANT sustoti žaisti ir pasikonsultuoti su gydytoju. Taip pat prašome atkreipti dėmesį, kad žaidžiant video/ virtualų žaidimą, jūs turėtumėte imtis tam tikrų standartinių sveikatos ir saugos priemonių, įskaitant vengti žaisti būnant pavargusiu ir mieguistu, darant 10-15 minučių pertraukas kiekvieną valandą, sėdėti atitinkamu atstumu nuo ekrano gerai apšviestoje aplinkoje.

6 skirsnis. Nutraukimas ir atšaukimas

Sutartis tarp „GI“ ir Naudotojo yra neterminuota. Bet kuri šalis gali nutraukti sutartį bet kuriuo metu, informavusi apie tai kitą šalį prieš 14 dienų raštu arba elektroniniu paštu. Be to, galite nedelsdami nutraukti sutartį, ištrindami Žaidimą iš savo prietaiso arba iš savo socialinio tinklo programų. Jūsų Žaidimo pasiekimai ir kiti su Žaidimu susiję duomenys bus ištrinti.

Bet kuri šalis gali nutraukti sutartį dėl pateisinamos priežasties be įspėjimo. Tarp pagrindų, kuriais remiantis galima nutraukti sutartį dėl pateisinamos priežasties, yra esminis šių Sąlygų pažeidimas. Jei Naudotojas pažeidžia arba „GI“ turi rimtą pagrindą manyti, kad jis pažeidžia šių Sąlygų nuostatas, „GI“ turi teisę be įspėjimo: (i) nutraukti sutartį ir ištrinti jo paskyrą, o Naudotojas atsako už visas sumas, kurias jis privalo sumokėti dėl savo prieigos iki nutraukimo datos (imtinai); ir (arba) (ii) neleisti Naudotojui toliau naudotis Paslaugomis (arba jų dalimi).

„GI“ pasilieka teisę bet kada pakeisti, sustabdyti arba nutraukti Paslaugų (arba jų dalies) teikimą, ir „GI“ neatsako Naudotojui arba trečiajai šaliai, jei nusprendžia pasinaudoti šia teise.

7 skirsnis. Techninių duomenų naudojimas

Jūs sutinkate, kad „GI“ gali rinkti ir naudoti techninius duomenis ir susijusią informaciją, įskaitant, be kita ko, techninę informaciją apie Jūsų prietaisą, sistemą, programinę įrangą bei išorinius įtaisus, kuri periodiškai renkama siekiant supaprastinti atnaujintų programinės įrangos versijų teikimą, produkto priežiūrą ir kitas Jūsų naudojamas su Žaidimais susijusias paslaugas (jei jų būtų). „GI“ gali naudotis šia informacija savo produktams gerinti arba teikti Jums paslaugas, kol šios informacijos forma neleidžia nustatyti Jūsų tapatybės.

Iš Naudotojo surinktai informacijai taikoma tuo metu galiojanti socialinio tinklo arba programų parduotuvės politika. Naudodamiesi Paslaugomis, galite socialiniam tinklui arba programų parduotuvei suteikti leidimą dalytis Jūsų elektroninio pašto adresu arba kita asmenį identifikuojančia informacija su „GI“. Esame pasiryžę gerbti Jūsų privatumą ir Jūsų asmeninės informacijos konfidencialumą. Jūsų asmeninę informaciją apdorosime vadovaudamiesi savo Privatumo politikosnuostatomis. Prieš pradėdami naudotis mūsų Paslaugomis, atidžiai ją perskaitykite.

8 skirsnis. Atsakomybės atsisakymas ir ribojimas

TIEK, KIEK TAI LEIDŽIA ĮSTATYMAI: PASLAUGOS TEIKIAMOS TOKIOS, KOKIOS YRA, IR JOMIS NAUDOJATĖS IŠSKIRTINAI SAVO RIZIKA BE JOKIŲ GARANTIJŲ. TEIKDAMA PASLAUGAS, „GI“ VADOVAUJASI TINKAMO RŪPESTINGUMO IR KOMPETENCIJOS PRINCIPAIS, TAČIAU NETEIKIA JOKIŲ PAŽADŲ ARBA GARANTIJŲ DĖL PASLAUGŲ, T. Y. NIEKO NEGARANTUOJA, NETEIGIA IR NEPATVIRTINA, BEI AIŠKIAI ATSISAKO BET KOKIŲ AIŠKIŲ, NUMANOMŲ ARBA ĮSTATYMUOSE NUMATYTŲ GARANTIJŲ SAVO PASLAUGŲ ATŽVILGIU, ĮSKAITANT, BE KITA KO, GARANTIJAS ARBA SĄLYGAS, SUSIJUSIAS SU KOKYBE, EFEKTYVUMU, NEPAŽEIDŽIAMUMU, PERKAMUMU ARBA TIKIMU KONKREČIAM TIKSLUI. BE TO, „GI“ NETEIGIA IR NEGARANTUOJA, KAD PASLAUGOS VISADA BUS PRIEINAMOS, NEPERTRAUKIAMOS, LAIKU SUTEIKIAMOS, SAUGIOS, TIKSLIOS, VISAPUSIŠKOS IR BE KLAIDŲ ARBA VEIKS BE PAKETŲ PRARADIMO.

„GI“ neteikia garantijų ir patvirtinimų dėl Paslaugų turinio arba su Paslaugomis susijusių interneto svetainių turinio tikslumo arba išsamumo; „GI“ neprisiima atsakomybės už (i) turinio klaidas ir netikslumus, (ii) neteisėtą prisijungimą prie serverių arba jų ir (arba) juose laikomos informacijos naudojimą, (iii) informacijos perdavimo naudojantis Paslaugomis sutrikimus arba sustabdymą, (iv) bet kokias klaidas, virusus, Trojan horses arba panašias programas, kurias trečioji šalis gali perduoti per Paslaugas, ir (arba) (v) turinio klaidas ir praleidimus ar naudojant bet kokį publikuojamą, atsiųstą elektroniniu paštu arba kitaip per teikiamas Paslaugas pateiktą turinį patirtus nuostolius arba žalą.

„GI“ bei jos pavaldžiosios įmonės, filialai, direktoriai, vadovai, įgaliotiniai, rangovai, partneriai ir darbuotojai jokiais atvejais neatsako Jums arba trečiajai šaliai už jokius naudojantis Paslaugomis arba naudojantis Paslaugomis prieinama ar atsisiųsta medžiaga patirtus specialiuosius, tiesioginius, netiesioginius, atsitiktinius, baudinius arba pasekminius nuostolius, įskaitant negautą pelną arba prarastus duomenis, pagal jokią garantiją, sutartį, deliktinę teisę arba kitą teisinę teoriją, nepriklausomai nuo to, ar „GI“ buvo informuota apie tokių nuostolių riziką. Minėtas atsakomybės apribojimas galioja pačia plačiausia atitinkamos jurisdikcijos įstatymų leidžiama apimtimi. Jūs konkrečiai pripažįstate, kad „GI“ neatsako už UGC arba kokios nors trečiosios šalies šmeižikišką, įžeidžiantį arba neteisėtą elgesį ir dėl to galima žalos rizika priskiriama išimtinai Jums.

Jokios šių Sąlygų nuostatos nepanaikina atsakomybės už nuostolius, patirtus dėl tyčinės klaidos arba didelio aplaidumo. Šios Sąlygos nepanaikina ir neapriboja atsakomybės už Naudotojo padarytą sveikatos sutrikdymą, gyvybės atėmimą arba sukeltą nepiniginę žalą.

Jūs sutinkate atlyginti „GI“ ir kiekvienos jos pavaldžiosios įmonės, filialo, direktoriaus, vadovo, įgaliotinio, rangovo, partnerio ir darbuotojo nuostolius ir išlaidas, patirtas dėl bet kokių nuostolių, atsakomybės, pretenzijų, reikalavimų, žalos, išlaidų, įskaitant pagrįstas advokatų išlaidas, patirtas dėl arba susijusias su (i) Sąlygų pažeidimais, padarytais Jums naudojantis Paslaugomis; (ii) Jūsų padarytu trečiosios šalies teisių pažeidimu, įskaitant, be kita ko, bet kokius autoriaus teisių, nuosavybės arba privatumo teisių pažeidimus; (iii) bet kokiu UGC, kurį Jūs pateikiate naudodamiesi Paslaugomis.

Jei negalime teikti Paslaugų dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, nebūsime laikomi pažeidusiais savo įsipareigojimus Jums pagal šias Sąlygas.

9 skirsnis. Taikoma teisė ir ginčų sprendimas

Šioms Sąlygoms ir visiems iš jų kylantiems „GI“ bei Naudotojų santykiams taikomi Lietuvos įstatymai, išskyrus Jungtinių Tautų konvenciją dėl tarptautinio prekių pirkimo–pardavimo sutarčių ir neatsižvelgiant į įstatymų kolizijos principus. Jei sutarties tarp „GI“ ir Naudotojo galiojimo metu pastarojo įprasta gyvenamoji vieta Europos Sąjungoje pasikeičia, sutarčiai taikomos imperatyvios atitinkamos šalies teisės normos.

Ginčų, kylančių iš šių Sąlygų, sprendimo tikslais, jūs sutinkate, kad visi ginčai, pretenzijos ir reikalavimai, kylantys arba bet kokiu būdu susiję su Žaidimais ar Paslaugomis, turi būti sprendžiami individualiai, nesinaudojant bet kokios formos grupiniu ieškiniu ir sutikimu į IŠSKIRTINĘ jurisdikciją bei atitinkamo teismo buvimo vieta – Vilnius, Lietuva, išskyrus atvejus, tai taikoma teisė nustato kitaip.

Tik ES šalių narių gyventojams: Ginčų, kylančių iš šių Sąlygų, sprendimo tikslais, jūs sutinkate, kad bet kokie ir visi ginčai, pretenzijos ir reikalavimai, kylantys arba bet kokiu būdu susiję su Žaidimais ar Paslaugomis, gali būti sprendžiami taikiai arba pasinaudojant Elektroninio ginčų sprendimo platforma (EGS).

EGS platforma yra internetinė platforma, kuri yra sukurta būtent padėti vartotojams, įsigijusiems prekes ar paslaugas internetu ir patiriantiems problemų su internetiniais pirkiniais, ir leidžia vartotojams inicijuoti jų sutartinį ginčą, pasinaudojant Alternatyvaus ginčų sprendimo (AGS) procedūra internetu

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Tuo atveju, jeigu taikus arba AGS ginčo sprendimo būdas nepasiekiamas, jūs galite pareikšti mums ieškinį jurisdikcijoje pagal „GI“ buveinės vietą arba jurisdikcijoje, kurioje yra jūsų gyvenamoji vieta, nesinaudojant bet kokia grupinio ieškinio forma.

10 skirsnis. Bendrosios nuostatos

Šios Sąlygos yra visapusiškas Jūsų ir „GI“ susitarimas dėl Paslaugų naudojimo.

Jūs neturite teisės perleisti šių Sąlygų arba jose numatytų teisių ar pareigų. „GI“ turi teisę be išankstinio įspėjimo perleisti šias Sąlygas arba jose numatytas teises ar pareigas bet kuriam trečiajam asmeniui.

Jei bet kuri šių Sąlygų nuostata laikoma negaliojančia arba neįgyvendinama, tai nedaro įtakos kitų nuostatų galiojimui ir įgyvendinamumui.

Jei „GI“ nesinaudoja arba delsia pasinaudoti šiose Sąlygose arba galiojančiuose įstatymuose numatytomis savo teisėmis ar gynybos priemonėmis, tai nereiškia, kad ji atsisako šių teisių ar gynybos priemonių.

JŪS AIŠKIAI PRIPAŽĮSTATE IR PATVIRTINATE, KAD PERSKAITĖTE ŠIAS SĄLYGAS BEI SUPRANTATE VISAS ČIA NUMATYTAS TEISES, PAREIGAS IR NUOSTATAS. PASPAUSDAMI MYGTUKĄ „SUTINKU“ IR (ARBA) TOLIAU NAUDODAMIESI PASLAUGOMIS, JŪS AIŠKIAI SUTINKATE LAIKYTIS ŠIŲ SĄLYGŲ BEI SUTEIKIATE „GI“ ČIA NUMATYTAS TEISES.

Paskutinį kartą atnaujinta: spalio 1 d., 2016.