Slepiame daiktus kambariuose žaidime Mystery Manor

Naudojimo sąlygos

Naudojimo sąlygos

UAB „Game Insight“ priklauso „Game Insight“ įmonių grupei, jos registracijos adresas: Antakalnio g. 17, LT-10312 Vilnius, Lietuva (toliau – „GI“ arba mes). „GI“ kuria ir platina programinę įrangą bei už šiose sąlygose nustatytą tinkamą ir vertingą atlygį suteikia Jums (toliau – Jūs arba Naudotojas) galimybę naudotis saugomu arba licencijuotu skaitmeniniu turiniu: žaidimais ir kitu interaktyviu ir (arba) pramoginiu turiniu, prieinamu per įvairias platformas, įskaitant programų parduotuves, socialinius tinklus, atskiras interneto svetaines, atsisiunčiamą klientinę programinę įrangą, bet kokį atitinkamą jų atnaujinimą bei bet kokius virtualius objektus, kuriuos Jūs įsigyjate per mūsų programinę įrangą (toliau – Žaidimai).

1 skirsnis. Sutikimas su sąlygomis

Sutikimas su šiomis naudojimo sąlygomis (toliau – Sąlygos) tarp Jūsų ir „GI“ sukuria įpareigojančią sutartį (toliau – Sutartis), reglamentuojančią Žaidimų ir kitų paslaugų, tokių kaip forumai ir aptarnavimo sistemos (toliau kartu – Paslaugos), naudojimą.

Parsisiųsdami programą, ar Žaidimo klientinę programinę įrangą, ar prisijungdami prie vieno iš mūsų Žaidimų per interneto svetainę ar socialinį tinklą, ar prisiregistruodami mūsų sistemose, Jūs sutinkate su šiomis Sąlygomis ir mūsų Privatumo pranešimu, kuris įtraukiamas į šias Sąlygas pateikiant nuorodą. Jūsų santykiams su „GI“ galioja tik šios Sąlygos ir mūsų Privatumo pranešimas.

Įpareigojanti sutartis taip pat gali būti sudaryta ir su kitu nei Naudotojas asmeniu, tačiau pastarojo naudai (sutartis trečiojo asmens naudai). Pavyzdžiui, jei mokėtojas nori nupirkti virtualų objektą Naudotojui. Tokiomis aplinkybėmis tik Naudotojas iš mūsų gali pareikalauti naudos pagal Sutartį.

Programų parduotuvės ir platformos gali pateikti savo teisinius dokumentus, kurie taikomi Jūsų santykiams su šiomis parduotuvėmis ir platformomis.

Jūs patvirtinate, kad esate 18 metų arba vyresnio amžiaus. Jei neatitinkate amžiaus reikalavimų, Žaidimus galite žaisti, tik jei vadovaujantis šiomis Sąlygomis Jums buvo duotas tinkamas vieno iš tėvų, jų abiejų arba teisėto globėjo sutikimas būti saistomiems Sąlygų. Be to, galime bet kada pareikalauti tinkamų šio sutikimo įrodymų.

PRIEŠ PRADĖDAMI NAUDOTIS MŪSŲ ŽAIDIMAIS, ĮDĖMIAI PERSKAITYKITE PRIVATUMO PRANEŠIMĄ IR ŠIAS SĄLYGAS. PAVYZDŽIUI, 4 SKIRSNYJE PATEIKIAMA SVARBI INFORMACIJA APIE JŪSŲ TEISĘ ATSISAKYTI SUTARTIES.

„GI“ pasilieka teisę bet kada keisti šias Sąlygas ir Privatumo pranešimą – įtraukti naujų arba papildomų sąlygų, taikomų Jūsų dalyvavimui mūsų Žaidimuose. Turite reguliariai tikrinti šią interneto svetainę, ar nėra naujų versijų. Galite pareikšti prieštaravimą dėl pakeitimų per dvi savaites nuo atitinkamų pakeitimų paskelbimo datos susisiekę su aptarnavimo komanda (žr. 3 skirsnį, kuriame pateikiama išsamesnė informacija, kaip su mumis susisiekti). Jei nepareikšite prieštaravimo per dvi savaites, bus laikoma, kad sutinkate su pakeitimais. Jei per dvi savaites pareikšite prieštaravimą, galime nutraukti su Jumis sudarytą Sutartį 6 skirsnyje numatyta tvarka.

2 skirsnis. Nuosavybės teisė ir licencija

„GI“ suteikia neišimtinę, neperleidžiamą, nesublicencijuojamą, atšaukiamą ribotą licenciją prisijungti prie Žaidimų ir atsisiųsti bei įsidiegti klientines mobiliąsias ir darbalaukio programas šiuo tikslu, naudoti tik Jūsų nekomerciniais pramoginiais tikslais su sąlyga, kad bus laikomasi šių Sąlygų. Jūsų licencija nesuteikia nuosavybės teisės į Žaidimus. Jums suteikiama licencija naudotis žaidimais, jie nėra Jums parduodami. Licencija naudotis kiekvienu Žaidimu, prie kurio Jūs prisijungiate, suteikiama, tik jei Jūs iš anksto sutinkate su šiomis Sąlygomis ir laikotės 5 skirsnio „Priimtino naudojimo politika“ (toliau - PnP) nuostatų. Negalima jokia forma arba priemonėmis atgaminti jokios Paslaugų dalies, išskyrus atvejus, kai tai aiškiai leidžiama pagal šias Sąlygas. Jūs įsipareigojate jokiais būdais ir jokia forma nekeisti, nenuomoti, neskolinti, neteikti panaudai, neparduoti, neplatinti, viešai neatlikti ir nerodyti, neperduoti ir kitaip nekomunikuoti, neadaptuoti ir neskelbti Žaidimų. Bet koks mėginimas tai daryti yra „GI“ ir jos licenciarų intelektinės nuosavybės bei kitų teisių pažeidimas. Be išankstinio raštiško sutikimo atskirai nuo mūsų Žaidimų negalite naudoti jokių prekių ženklų, viso ir bet kokio Žaidimo turinio, kuris, be kita ko, apima iliustracijas, muziką, dizainą bei kitų Naudotojų sukurtą turinį. Ši suteikta licencija automatiškai atšaukiama, kai pažeidžiate bet kurią iš aukščiau nurodytų sąlygų.

Neturite teisės kopijuoti (išskyrus atvejus, kai tai aiškiai leidžiama pagal šias Sąlygas), dekompiliuoti, vykdyti apgrąžos inžineriją, išardyti, mėginti išskirti Žaidimų išeities kodą, modifikuoti arba kurti išvestinius darbus Žaidimų, jų atnaujinimų arba dalių pagrindu (išskyrus atvejus, kai minėtus apribojimus draudžia galiojantys įstatymai).

Išskyrus šiose Sąlygose numatytus teisėtus Žaidimų naudojimo būdus, bet koks kitoks Žaidimų ar jų atitinkamų dalių panaudojimas yra griežtai draudžiamas ir pažeidžia mūsų intelektinės nuosavybės teises ir gali užtraukti civilinę bei baudžiamąją atsakomybę, įskaitant galimą įpareigojimą atlyginti nuostolius. Teisės į prekių ženklus, Žaidimus ir visą su jais susijusį turinį priklauso atitinkamiems savininkams ir yra saugomos Lietuvos bei tarptautinių autorių teisių, dizaino, patentų ir prekių ženklų teisės aktų, tarptautinių konvencijų ir kitų teisės aktų, saugančių intelektinės nuosavybės ir kitas susijusias nuosavybės teises. Draudžiama kopijuoti arba atsisiųsti kokį nors mūsų Paslaugų turinį, išskyrus atvejus, kai tai aiškiai leidžiame. Neturite teisės pašalinti, uždengti ar pakeisti prie Paslaugų pateikiamus įspėjimus apie autorių teises, patentus, prekių ženklus ar kitas nuosavybės teises.

Sutinkame leisti Jums pateikti Naudotojo sukurtą turinį (toliau - UGC) – nuotraukas, muziką, iliustracijas ir tekstus. Pateikdami mums savo UGC, aiškiai suteikiate „GI“ neišimtinę, neterminuotą, neatlygintinę, pasaulinę, visišką ir neatšaukiamą teisę cituoti, naudoti, atgaminti, modifikuoti, perduoti arba kitais būdais komunikuoti, kurti išvestinius kūrinius, spausdinti, sublicencijuoti, viešai rodyti ir atlikti UGC arba bet kokią jo dalį bet kokiu būdu bet kokiomis priemonėmis, įskaitant ir tas, kurios nežinomos ir bus vėliau sugalvotos, be įspėjimo, užmokesčio ir nenurodant Jūsų arba trečiojo asmens (t.y. anonimiškai). Suteikiate mums visas licencijas, sutikimus ir leidimus, kurių reikia, kad „GI“ galėtų naudoti UGC šiais tikslais.

3 skirsnis. Žaidimai ir dalyvavimas

Informaciją apie Žaidimus, jų ypatybes, žaidimą, funkcijas ir sistemos reikalavimus galite rasti mūsų interneto svetainėje, programų parduotuvėse ir kitose platformose. Mes nuolat vystome savo Paslaugas atsižvelgdami į Naudotojų interesus, todėl galime bet kada pakeisti, pridėti arba pašalinti ir modifikuoti savo Žaidimus bei jų savybes. Galima naudotis tokiomis mūsų Žaidimų versijomis, kokios dabar galioja, ir „GI“ neprivalo prižiūrėti arba atnaujinti senų Žaidimų versijų.

SVARBUS ĮSPĖJIMAS: SUTIKDAMI SU ŠIOMIS SĄLYGOMIS JŪS AIŠKIAI SUTINKATE IR PRIPAŽĮSTATE, KAD JŪS ATSAKOTE UŽ VISAS MOKĖTINAS INTERNETO RYŠIO IŠLAIDAS, KURIAS PATIRIATE JUNGDAMIESI PRIE MŪSŲ PASLAUGŲ. APSIPERKANT ŽAIDIME GALI BŪTI TAIKOMI TREČIŲJŲ ASMENŲ SANDORIŲ MOKESČIAI: PRAŠOME PERSKAITYTI ATITINKAMU METU GALIOJANČIAS PASIRINKTO (-Ų) MOKĖJIMO PASLAUGŲ TEIKĖJO (-Ų) TAISYKLES.

Galite bet kuriuo metu susisiekti su mūsų aptarnavimo komanda per interneto svetainę, naudodamiesi šia nuoroda, ir (arba) atsiųsti mums elektroninį laišką [email protected]. Šiuo metu telefonu neaptarnaujame.

Siekiame pagerinti Jūsų naudojimosi patirtį, tad galime pridėti naujų arba pašalinti egzistuojančias Žaidimų ypatybes ir turinį, tačiau darysime tai tik atsižvelgdami į ir balansuodami Naudotojų interesus. Dėl tokių priežasčių kaip, pavyzdžiui, sistemos saugumas, stabilumas, kelių žaidėjų režimo sąveika ir kt. mums gali tekti atnaujinti Žaidimus, kurti naujas versijas arba kitaip juos pagerinti, todėl sistemos reikalavimai Žaidimų žaidimui ilgainiui gali keistis. Jūs sutinkate su tokiu automatiniu atnaujinimu.

Jūs suprantate, kad „GI“ gali įdiegti įvairias technologijas ne nuosekliai visose platformose ir kad mūsų Žaidimų savybės gali skirtis, priklausomai nuo Jūsų kompiuterio ir kitos įrangos.

Jeigu Jūsų Žaidimas yra prijungtas prie Jūsų vartotojo paskyros bet kurioje platformoje (pavyzdžiui, Google Play, Apple Game Center) ir Jūs netekote prieigos ar patyrėte bet kokių kitokių nesklandumų su Jūsų vartotojo (el. pašto) paskyra minėtoje platformoje, prašome kreiptis į atitinkamos platformos ar el. pašto paslaugų teikėjo klientų aptarnavimą. Mes negalime pakeisti Jūsų prie Žaidimo prijungtos platformos vartotojo paskyros.

Atliekant priežiūros darbus, prieiga prie Žaidimų gali būti apribota, tačiau jie bus vykdomi atsižvelgiant į Naudotojo interesus. Žaidimų nepasiekiamumą taip pat gali sąlygoti techninės problemos, kurių mes negalime kontroliuoti.

Mūsų Žaidimus galima žaisti nemokamai, tačiau mūsų Žaidimuose už realius pinigus galite pirkti įvairius virtualius objektus ir virtualią valiutą, kad pagreitintumėte Žaidimą ir Žaidimo procesą (toliau – Virtualūs objektai). Mokėjimo būdai yra įvairūs, priklausomai nuo to, kokiose programų parduotuvėse arba platformose apsiperkate. Nepažeidžiant 4 skirsnio nuostatų, Virtualių objektų negalima iškeisti į realius pinigus arba grąžinti. Jūs suprantate, kad nesate Virtualių objektų savininkas, tik gaunate ribotą licenciją jais naudotis pagal atitinkamo Žaidimo taisykles; todėl teisė naudotis bet kuriuo Virtualiu objektu yra įgyvendinama vadovaujantis šiomis Sąlygomis. Naudotojas neįgyja teisės naudotis Virtualiais objektais tam tikrą minimalų laikotarpį, išskyrus atvejus, kai toks minimalus laikotarpis nurodytas Virtualaus objekto aprašyme.

Jūs sutinkate, kad „GI“ pasilieka teisę tvarkyti, reguliuoti, kontroliuoti, modifikuoti ir (arba) pašalinti žaidimo elementus (kurie, be kita ko, gali gerokai padidinti Virtualių objektų vertę, efektyvumą ar funkcionalumą arba sumažinti jų vertę, efektyvumą ar funkcionalumą, padaryti juos labiau ar mažiau paplitusius arba iš viso juos pašalinti) – žaidimų žaidimo ir daugelio žaidėjų režimo balansavimo tikslais. Visi Virtualūs objektai išlieka mūsų nuosavybė.

Jūs sutinkate, kad mūsų Žaidimuose gali būti pateikta informacijos apie kitus mūsų produktus, paslaugas ar specialius pasiūlymus. Ši informacija yra sudėtinė mūsų Žaidimų dalis.

Žaidimuose gali būti reklamuojami trečiųjų asmenų produktai arba paslaugos. „GI“ neprisiima atsakomybės už tokios reklamos, kuri nėra mūsų Žaidimų dalis, turinį. Jei norite atsisakyti ir negauti ir (arba) nebematyti reklamų, galite apie tai pranešti „GI“ elektroniniu paštu support@game- insight.com

4 skirsnis. Teisė atsisakyti sutarties

Kai kuriose interneto programų parduotuvėse suteikiama galimybė nenurodant priežasčių atsisakyti bet kokio pirkimo toje interneto programų parduotuvėje. Tokia grąžinimo politika gali būti nurodyta atitinkamos programų parduotuvės naudojimo sąlygose. Jei kreipėtės į programų parduotuvę ir Jums buvo grąžinti pinigai už pirkimą mūsų Žaidimuose, mes pasiliekame teisę:

1) pašalintiišJūsųNaudotojopaskyrosvirtualiąvaliutą,pirktąužgrąžintąsumą,arbaobjektus, kuriems įsigyti buvo panaudota tokia virtuali valiuta, arba įsigytus ir grąžintus objektus;

2) suspenduotiJūsųNaudotojopaskyrą,prieigąprieŽaidimoarŽaidimofunkcionalumą,jeiJūs reguliariai atliekate grąžinimus ir (arba) nesąžiningais tikslais, ir (arba) jei virtualios valiutos likutis tampa neigiamas.

Mes galime jus informuoti apie tokį Virtualių objektų pašalinimą.

Skirta tik ES valstybių narių gyventojams: Jei esate vienoje iš Europos Sąjungos valstybių narių, turite teisę atsisakyti savo pirkinio iš mūsų per 14 dienų, nenurodydami priežasties. Atsisakymo laikotarpis baigiasi po 14 dienų nuo atitinkamo pirkinio įsigijimo.

Norėdami pasinaudoti atsisakymo teise, turite mums pranešti (UAB „Game Insight“, Antakalnio g. 17, LT-10312 Vilnius, Lietuva, [email protected]) apie savo sprendimą pasitraukti iš šios Sutarties aiškiai apie tai pareikšdami (pvz., paštu atsiųstu laišku, faksu arba elektroniniu paštu). Galite naudotis toliau nurodyta pavyzdine atsisakymo forma, tačiau tai neprivaloma. Pavyzdinė atsisakymo forma:

- UAB „Game Insight“, Antakalnio g. 17, LT-10312 Vilnius, Lietuva:

- Pranešu, kad atsisakau sutarties, sudarytos dėl toliau nurodyto objekto: [ĮRAŠYKITE UŽSAKYMO NUMERĮ, OBJEKTĄ]

- Užsakyta [ĮRAŠYKITE DATĄ], gauta [ĮRAŠYKITE DATĄ]

- Vartotojo vardas ir pavardė - Vartotojo elektroninio pašto adresas

- Data

Kad nepraleistumėte atsisakymo termino, susisiekite su mumis prieš pasibaigiant atsisakymo terminui.

Jei tinkamai pasinaudosite įstatymuose numatyta teise atsisakyti Sutarties, grąžinsime Jums pinigus nepagrįstai nedelsdami ir ne vėliau kaip per 14 dienų nuo datos, kai buvome informuoti apie Jūsų sprendimą atsisakyti Sutarties. „GI“ sumokės tokiu pačiu būdu, kokiu gavo lėšas pagal atitinkamą sandorį. Jei tai dėl kokių nors priežasčių neįmanoma, pinigai bus grąžinti banko pavedimu į naudos gavėjo nurodytą sąskaitą.

NETURITE TEISĖS ATSISAKYTI SANDORIO ARBA SUSIGRĄŽINTI PINIGUS, JEI SKAITMENINIO TURINIO (VIRTUALIŲ OBJEKTŲ) PRISTATYMAS JAU PRADĖTAS – NUO ŠIO MOMENTO SANDORIS LAIKOMAS UŽBAIGTU. TODĖL JŪS AIŠKIAI PRIPAŽĮSTATE IR SUTINKATE, KAD SKAITMENINIO TURINIO (VIRTUALIŲ OBJEKTŲ) PRISTATYMAS PRASIDEDA NUO MOMENTO, KAI SKAITMENINIS TURINYS (pvz., VIRTUALUS OBJEKTAS) PRIDEDAMAS IR (ARBA) ĮJUNGIAMAS JŪSŲ PASKYROJE AR INVENTORIUJE ARBA JUMS KITAIP SUTEIKIAMA GALIMYBĖ ATSISIŲSTI ŠĮ SKAITMENINĮ TURINĮ AR JUO NAUDOTIS.

5 skirsnis. Priimtino naudojimo politika

UGC (Naudotojo sukurto turinio) politika. Jūs neturite teisės pateikti UGC, kuris yra (i) įžeidžiantis, neteisėtas, nepadorus, šmeižikiškas, grasinantis, užgaulus, netinkamas, pornografinis, priekabiaujamo pobūdžio, kupinas neapykantos arba dėl kitų priežasčių neteisėtas ar pažeidžia kokį nors įstatymą; (ii) apgaulingas arba iškraipantis informaciją; (iii) saugomas galiojančių autorių teisių, sudaro komercinę paslaptį ar kitaip pažeidžia teisę į privatumą, nuosavybės teises arba kitas bet kurio asmens teises; (iv) verslo, lėšų, produktų ar paslaugų reklama arba siūlymas; (v) kuriuo apsimetama kitu asmeniu arba pažeidžiamas trečiojo asmens privatumas. Pasiliekame teisę (tačiau neprivalome) nuspręsti, ar UGC, kurį Jūs naudojate, atitinka šias Sąlygas, ir galime savo nuožiūra pašalinti tokį UGC, sustabdyti ir (arba) nutraukti atitinkamą Sutartį su Naudotoju.

„GI“ neprivalo ir negali iš anksto moderuoti UGC bei negarantuoja naudojantis Paslaugomis perduoto UGC tikslumo, kokybės arba vientisumo. Naudodamiesi Paslaugomis, Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad galite susidurti su įžeidžiančia arba nepriimtina medžiaga.

Komunikacijos kanalų politika. Teikiant Paslaugas gali būti siūlomi tokie komunikacijos kanalai kaip forumai, bendruomenės arba pokalbių zonos, skirtos Naudotojams bendrauti vieniems su kitais. „GI“ neprivalo stebėti šių komunikacijos kanalų, tačiau tai gali daryti ir pasilieka teisę peržiūrėti komunikacijos kanaluose esančią medžiagą bei savo nuožiūra dėl bet kokios priežasties bet kada pašalinti bet kokią medžiagą, apie tai įspėjusi arba neįspėjusi. Be to, „GI“ gali bet kada be įspėjimo dėl bet kokios priežasties panaikinti arba sustabdyti Jūsų prieigą prie bet kokių kanalų, įskaitant, be kita ko, dėl kitų Naudotojų skundų, kad vartojate nešvankius žodžius arba naudojate medžiagą, kurioje yra grasinimų arba įžeidimų. Jūs pripažįstate, kad „GI“ nepatvirtina ir nekontroliuoja nei pokalbių, nei skelbimų, nei medžiagos, kurią Naudotojai skelbia kanaluose, ir šie pranešimai neturi būti laikomi „GI“ peržiūrėtais arba patvirtintais. „GI“ jokiomis aplinkybėmis neatsako už jokią veiklą komunikacijos kanaluose, kuri yra vieša, taigi naudodamiesi komunikacijos kanalais Jūs negalite turėti privatumo lūkesčių. „GI“ neatsako už informaciją, kuria Jūs nusprendžiate pasidalyti komunikacijos kanalais.

Žaidimų politika. Jūs sutinkate, kad naudotis Paslaugomis reikia teisėtai, bei įsipareigojate laikytis naudojimo taisyklių. Tęsiant tai, kas nurodyta anksčiau, ir neapsiribodami tuo, kas nurodyta toliau, pavyzdžiui, Jūs sutinkate nesinaudoti Paslaugomis, siekdami:

 • paskelbti, įkelti, perduoti arba kitaip paskelbti informaciją, kuri yra nešvanki, nepadori, vulgari, pornografinio, seksualinio pobūdžio arba nepriimtina dėl kitų priežasčių;
 • šmeižti, išjuokti, tyčiotis, šaipytis, persekioti, grasinti, priekabiauti, įbauginti arba prievartauti dėl neapykantos, rasinės ar etninės kilmės arba kitų sąmoningo žmogaus požiūriu įžeidžiančių arba nepriimtinų tikslų;
 • įkelti arba perduoti (arba mėginti įkelti arba perduoti) rinkmenas, kuriose yra virusų, Trojos arklių, kirminų, laiko bombų, trynimo automatizuotų programų (botų), sugadintų rinkmenų ar duomenų arba panašios programinės įrangos ar programų, kurios gali padaryti žalos Paslaugų veikimui arba kitų Naudotojų kompiuteriams;
 • pažeisti bet kurio asmens sutartines, asmenines, intelektinės nuosavybės arba kitas teises, įskaitant naudoti, įkelti, platinti, perduoti arba kitaip padaryti prieinamą bet kokią informaciją, pateiktą kartu su Paslaugomis, bet kokiu būdu, jei tai pažeidžia bet kurio kito asmens autorių, prekių ženklų, patentų, komercinių paslapčių apsaugos arba kitas teises (įskaitant teises į privatumą arba asmenines neturtines teises);
 • mėginti gauti kitų asmenų slaptažodžius arba kitą privačią informaciją;
 • netinkamai naudotis aptarnavimo kanalais arba skundų mygtukais, teikiant „GI“ melagingus pranešimus;
 • kurti, platinti auto-, makroprogramas ar kitas sukčiavimo priemones ar programas arba viešai apie jas informuoti kitus naudotojus;
 • naudoti, platinti Žaidimų defektus ar klaidas, suteikiančias neplanuotą pranašumą, arba apie jas pranešti kitiems naudotojams;
 • mėginti trukdyti, iššifruoti bet kokius informacijos perdavimus, kuriuos siunčia ar gauna „GI“ arba „ Game Insight Group“, įsilaužti į jų serverius ar bet kaip kitaip juos pažeisti;
 • naudotis Paslaugomis ar jų dalimi teikiant paslaugas žaidime, pvz., greitas perėjimas per lygius arba objektų surinkimas, mainais už atlygį;
 • skelbti apie ketinimą arba pirkti, parduoti, prekiauti, dalintis ar perduoti prieigą prie savo Naudotojo paskyros ar Virtualių objektų tretiesiems asmenims atlygintinai, išskyrus atvejus, kai „GI“ tiesiogiai sutinka kitaip;
 • naudotis Paslaugomis, kad perduotumėte neteisėtus pranešimus, įskaitant pašto šiukšles, grandininius laiškus, šlamštą arba medžiagą, reklamuojančią kenkimo, šnipinėjimo programas ir objektus, kuriuos galima atsisiųsti;
 • sukčiauti arba vykdyti kitą neteisėtą veiklą, dėl kurios gali būti netinkamai sumokėta už Paslaugas, pvz., pranašumų arba Virtualių objektų gavimas be realaus apmokėjimo;
 • perduoti, padaryti prieinamą arba kitaip reklamuoti ar remti Žaidimo kodus, įsilaužimą, laužykles, kenkimo programas, virusus, kitus kompiuterių kodus, rinkmenas arba programas, kurios gali būti arba yra skirtos modifikuoti, sugadinti, suardyti, sunaikinti, kenkti, pakeisti ar apriboti Žaidimų funkcionalumą arba jo dalį, kontroliuoti kompiuterio programinę, techninę ar telekomunikacijų įrangą arba sukliudyti Naudotojui nepertraukiamai naudotis ir mėgautis mūsų Žaidimais;
 • sukčiauti arba vykdyti kitą neteisėtą veiklą, dėl kurios gali būti pakeisti mūsų Paslaugų arba jų dalies parametrai, įskaitant panaudotų pranašumų atgavimą ir (arba) papildomų pranašumų gavimą, taip pat ir pranašumų, kuriuos galima gauti nemokamai;
 • sukurti Naudotojo paskyrą automatinėmis priemonėmis ar apsimestinai, sukurti daugiau nei vieną paskyrą vienam prietaisui arba naudoti kitą Naudotojo paskyrą (-as) bet kokiu tikslu, įskaitant suspendavimo arba užblokavimo apėjimą;
 • keisti laiką (pvz., laiko zonas prietaise, atlikti kitus prietaiso laiko pakeitimus 2 arba daugiau dienų), jei dėl to galima gauti papildomų Žaidimo pranašumų arba pratęsti jų naudojimo terminą;
 • pažeisti bet kokias Žaidimų taisyklių nuostatas (jei tokių yra);
 • pažeisti bet kokius galiojančius įstatymus arba taisykles, reklamuoti ar skatinti bet kokią neteisėtą veiklą, įskaitant, be kita ko, įsilaužimą, nulaužimą arba neteisėtos programinės įrangos, Žaidimų kodų, laužyklių platinimą.

Raginame Jus apie pastebėtus netinkamus veiksmus arba netinkamą Paslaugų naudojimą pranešti mums elektroniniu paštu [email protected].

Žaidimų taisyklės ir nuobaudos.

Žaidimų taisyklės, politikos ir apribojimai (jei tokių yra) (toliau – Žaidimo taisyklės) yra sudėtine šių Sąlygų dalimi.

Jūs sutinkate, kad Jūsų naudojimasis Paslaugomis turi atitikti Žaidimo taisykles. Jūs sutinkate, kad už padarytus Žaidimo taisyklių pažeidimus „GI“ gali jums taikyti nuobaudas, įskaitant (tačiau neapsiribojant):

 • Žaidimo nuobaudas (be suspendavimo);
 • laikiną ir (arba) nuolatinį Žaidimo suspendavimą (dalyvavimo pokalbių kambaryje ar forume suspendavimą; atskirų Žaidimo funkcijų suspendavimą ir pan.). Jūs sutinkate, kad toks suspendavimas nelaikomas Jūsų Naudotojo paskyros ar prieigos prie Žaidimo suspendavimu ir neturi įtakos Jūsų naudojimosi Žaidimu patirčiai;
 • Naudotojo paskyros ar prieigos prie Žaidimo suspendavimą; ir

prieigos prie Žaidimo suspendavimą (konkrečiam Naudotojo įrenginiui).

Žaidimo nuobaudos taikomos pagal Žaidimo taisykles, atsižvelgiant į Naudotojo padarytų Žaidimo taisyklių pažeidimų pobūdį, apimtį ir dažnumą.

Jei Naudotojas pažeidžia Žaidimo taisykles, tai laikoma esminiu šių Sąlygų pažeidimu.

Pavadinimų politika. Slapyvardžiai, klanų pavadinimai ir kiti Žaidime naudojami Naudotojų sukurti objektų pavadinimai negali:

 • būti nešvankūs, vulgarūs, seksualinio pobūdžio, įžeidžiantys, užgaulūs, žalingi, susiję su lytiniu aktu, turėti netinkamų nuorodų į žmogaus anatomiją ar organizmo funkcijas;
 • propaguoti narkotikų, būti šventvagiški, anti-homoseksualūs, niekinantys ar įžeidžiantys dėl etninės ar rasinės kilmės arba seksualinės orientacijos; reikšti realaus pasaulio priešiškumą kokiai nors tautybei, rasinei kilmei arba religijai, joks pavadinimas negali nurodyti kokio nors paties Naudotojo arba kitų Naudotojų seksualinės orientacijos aspekto;
 • pažeisti galiojančius teisės aktus;
 • pažeisti „GI“ ir (arba) trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės teises;
 • skatinti vykdyti ekstremistinę ar teroristinę veiklą arba pateisinti tokią veiklą, atkreipti dėmesį į ekstremistų ir teroristų organizacijų, grupių ir asmenų poreikius;
 • atspindėti informacijos, diskredituojančios arba įžeidžiančios valstybės pareigūnus ir (arba) bet kokį valstybės simbolį;
 • vaizduoti komercinės programinės įrangos serijos numerių, prisijungimo vardų, slaptažodžių ar kitų priemonių, skirtų gauti neteisėtą prieigą prie mokamų interneto išteklių;
 • perteikti pareiškimų arba informacijos, kuria atskleidžiami duomenys, galintys sudaryti valstybės ar oficialią paslaptį arba konfidencialią informaciją;
 • perteikti grasinimų, keiksmažodžių ir šmeižikiškų posakių ir pasiūlymų, neatitinkančių visuotinai pripažįstamų moralės normų, ir neteisėtai naudoti trečiųjų asmenų asmeninę informaciją (įskaitant, be kita ko, bet kokius minimus adresus ir telefonų numerius arba kitą asmeninę kontaktinę informaciją be atitinkamo trečiojo asmens sutikimo);
 • būti sudaryti tik iš skaičių, geografinių objektų, politinių partijų, kitų gerai žinomų pavadinimų ir vardų;
 • atspindėti, garbinti arba pamėgdžioti realaus pasaulio grupės arba organizacijos, istorinių įvykių, sporto komandų, teroristų grupių, nusikalstamų elementų, diskriminuojančių organizacijų, kitų bendruomenių, turinčių neigiamą reikšmės atspalvį ar ryšių su nusikaltimais žmogiškumui, faktais apie diskriminaciją arba izoliaciją dėl tautybės, lyties ar religinių principų, taip pat jų vadovų bei nominalių vadovų (tai apima realaus pasaulio karinių, politinių arba religinių grupių pavadinimų ir figūrų vardų naudojimą);
 • naudoti kito žaidėjo slapyvardį arba melagingai atspindėti jo tapatybę.

„GI“ pasilieka teisę savo nuožiūra keisti, atsisakyti registruoti slapyvardžius, klanų pavadinimus, apibūdinimus arba kitus Žaidime naudojamus pavadinimus be paaiškinimo, suspenduoti Paslaugas ir (arba) nutraukti šią Sutartį, jei pažeidžiamos nurodytos taisyklės, arba dėl kitų priežasčių. Politikoje gali likti neaptarti visi netinkami arba neleistini pavadinimai. „GI“ pasilieka teisę atmesti bet kurį pavadinimą, jei jis, jos išimtine nuomone, yra nepadorus, nešvankus, įžeidžiantis arba kitaip pažeidžia mūsų pavadinimų suteikimo politiką arba Sąlygas. „GI“ pasilieka teisę analizuoti pavadinimus kiekvienu konkrečiu atveju ir imtis savo nuožiūra tinkamų veiksmų. Pamatę mūsų pavadinimų suteikimo politiką pažeidžiantį pavadinimą, praneškite apie jį el. paštu: support@game- insight.com.

Sveikatos įspėjimas. Kai kurie asmenys gali patirti priepuolius, žiūrėdami tam tikrus vaizdus ekrane, įskaitant mirkčiojančias šviesas ar raštus, kurie gali atsirasti žaidžiant vaizdo/ internetinius žaidimus. Net asmenys, kuriems nėra buvę priepuolių ar nėra diagnozuota epilepsija, gali turėti nediagnozuotą būklę, kuri gali sukelti šviesai jautrius epilepsijos priepuolius žaidžiant vaizdo žaidimus. Šie priepuoliai gali pasireikšti įvairiais simptomais, įskaitant svaigulį, galvos svaigimą, pakitusį regėjimą, akies ar veido trūkčiojimą, trūkčiojančias ar drebančias rankas ar kojas, dezorientaciją, sumišimą ar laikiną sąmonės netekimą, apalpimą, nevalingus judesius ar traukulius. Jeigu patyrėte bet kurį iš šių simptomų, prašome NEDELSIANT sustoti žaisti ir pasikonsultuoti su gydytoju. Taip pat prašome atkreipti dėmesį, kad žaidžiant vaizdo/ internetinį žaidimą, Jūs turėtumėte imtis tam tikrų standartinių sveikatos ir saugos priemonių, įskaitant vengti žaisti būnant pavargusiu ir mieguistu, darant 10-15 minučių pertraukas kiekvieną valandą, sėdėti atitinkamu atstumu nuo ekrano gerai apšviestoje aplinkoje.

6 skirsnis. Nutraukimas ir atšaukimas

Sutartis tarp „GI“ ir Naudotojo yra neterminuota. Bet kuri šalis gali nutraukti Sutartį bet kuriuo metu, informavusi apie tai kitą šalį prieš 14 dienų raštu arba elektroniniu paštu. Be to, galite nedelsdami nutraukti Sutartį, ištrindami Žaidimą iš savo prietaiso arba iš savo socialinio tinklo programų.

Bet kuri šalis gali nutraukti Sutartį dėl pateisinamos priežasties be įspėjimo. Tarp pagrindų, kuriais remiantis galima nutraukti Sutartį dėl pateisinamos priežasties, yra esminis šių Sąlygų pažeidimas. Jei Naudotojas pažeidžia arba „GI“ turi rimtą pagrindą manyti, kad jis pažeidžia šių Sąlygų nuostatas, „GI“ turi teisę be įspėjimo: (i) nutraukti Sutartį su Naudotoju ir ištrinti jo paskyrą, o Naudotojas išlieka atsakingas už visas sumas, kurias jis privalo sumokėti pagal savo paskyrą iki nutraukimo datos (imtinai); ir (arba) (ii) neleisti Naudotojui toliau naudotis Paslaugomis (arba jų dalimi); (iii) laikinai, iki pažeidimo pašalinimo, suspenduoti Naudotojo paskyrą, prieigą prie Žaidimo ir (arba) Žaidimo palaikymo paslaugų teikimą.

„GI“ pasilieka teisę bet kada pakeisti, sustabdyti arba nutraukti Paslaugų (arba jų dalies) teikimą, ir „GI“ neatsako Naudotojui arba trečiajam asmeniui, jei nusprendžia pasinaudoti šia teise.

7 skirsnis. Techninių duomenų naudojimas

Jūs sutinkate, kad „GI“ gali rinkti ir naudoti techninius duomenis ir susijusią informaciją, įskaitant, be kita ko, techninę informaciją apie Jūsų prietaisą, sistemą, programinę įrangą bei išorinius įtaisus, kuri periodiškai renkama siekiant supaprastinti atnaujintų programinės įrangos versijų teikimą, produkto priežiūrą ir kitas Jūsų naudojamas su Žaidimais susijusias paslaugas (jei jų būtų). „GI“ gali naudotis šia informacija savo produktams gerinti arba teikti Jums paslaugas, kol šios informacijos forma neleidžia nustatyti Jūsų tapatybės.

Iš Naudotojo surinktai informacijai taikoma tuo metu galiojanti socialinio tinklo arba programų parduotuvės politika. Naudodamiesi Paslaugomis, galite socialiniam tinklui arba programų parduotuvei suteikti leidimą dalytis Jūsų elektroninio pašto adresu arba kita asmenį identifikuojančia informacija su „GI“. Esame įsipareigoję gerbti Jūsų privatumą ir Jūsų asmens duomenų konfidencialumą. Jūsų asmens duomenis apdorosime vadovaudamiesi savo Privatumo pranešimo nuostatomis. Prieš pradėdami naudotis mūsų Paslaugomis, atidžiai ją perskaitykite.

8 skirsnis. Atsakomybės atsisakymas ir ribojimas

TIEK, KIEK TAI LEIDŽIA ĮSTATYMAI: PASLAUGOS TEIKIAMOS TOKIOS, KOKIOS YRA, IR JOMIS NAUDOJATĖS IŠSKIRTINAI SAVO RIZIKA BE JOKIŲ GARANTIJŲ. „GI“ TEIKS PASLAUGAS PROTINGAI RŪPESTINGAI IR KOMPETENTINGAI, TAČIAU NETEIKIA JOKIŲ PAŽADŲ ARBA GARANTIJŲ DĖL PASLAUGŲ, T. Y. NIEKO NEGARANTUOJA, NETEIGIA IR NEPATVIRTINA, BEI AIŠKIAI ATSISAKO BET KOKIŲ AIŠKIŲ, NUMANOMŲ ARBA ĮSTATYMUOSE NUMATYTŲ GARANTIJŲ SAVO PASLAUGŲ ATŽVILGIU, ĮSKAITANT, BE KITA KO, GARANTIJAS ARBA SĄLYGAS, SUSIJUSIAS SU KOKYBE, EFEKTYVUMU, NEPAŽEIDIMU, TINKAMUMU PREKYBAI ARBA TINKAMUMU KONKREČIAM TIKSLUI. BE TO, „GI“ NEPAREIŠKIA IR NEGARANTUOJA, KAD PASLAUGOS VISADA BUS PRIEINAMOS, NEPERTRAUKIAMOS, LAIKU SUTEIKIAMOS, SAUGIOS, TIKSLIOS, VISAPUSIŠKOS IR BE KLAIDŲ ARBA VEIKS BE PAKETŲ PRARADIMO.

„GI“ neteikia garantijų ir patvirtinimų dėl Paslaugų turinio arba su Paslaugomis susijusių interneto svetainių turinio tikslumo arba išsamumo; „GI“ neprisiima atsakomybės už (i) turinio klaidas ir netikslumus, (ii) informacijos perdavimo naudojantis Paslaugomis sutrikimus arba sustabdymą, (iii) bet kokias klaidas, virusus, Trojos arklius arba panašias programas, kurias tretieji asmenys gali perduoti per Paslaugas, ir (arba) (iv) turinio klaidas ir praleidimus ar patirtus nuostolius arba žalą, kilusią naudojant bet kokį publikuojamą, atsiųstą elektroniniu paštu arba kitaip per teikiamas Paslaugas pateiktą turinį.

„GI“ bei jos dukterinės bendrovės, susijusios bendrovės, direktoriai, vadovai, įgaliotiniai, rangovai, partneriai ir darbuotojai jokiais atvejais neatsako Jums arba tretiesiems asmenims už jokius naudojantis Paslaugomis arba naudojantis Paslaugomis prieinama ar atsisiųsta medžiaga patirtus specialiuosius, tiesioginius, netiesioginius, atsitiktinius, baudinius arba pasekminius nuostolius, įskaitant negautą pelną arba prarastus duomenis, kylančius garantijos, sutarties, delikto arba kitu teisiniu pagrindu, nepriklausomai nuo to, ar „GI“ buvo informuota apie tokių nuostolių riziką. Minėtas atsakomybės apribojimas galioja pačia plačiausia atitinkamos jurisdikcijos įstatymų leidžiama apimtimi. Jūs konkrečiai pripažįstate, kad „GI“ neatsako už UGC arba kokio nors trečiojo asmens šmeižikišką, įžeidžiantį arba neteisėtą elgesį ir dėl to galima žalos rizika priskiriama išimtinai Jums.

Jokios šių Sąlygų nuostatos nepanaikina atsakomybės už nuostolius, patirtus dėl tyčios arba didelio neatsargumo. Šios Sąlygos nepanaikina ir neapriboja atsakomybės už Naudotojo padarytą sveikatos sutrikdymą, gyvybės atėmimą arba sukeltą neturtinę žalą.

Jūs sutinkate „GI“ ir kiekvieną jos dukterinę bendrovę, susijusią bendrovę, direktorių, vadovą, įgaliotinį, rangovą, partnerį ir darbuotoją apsaugoti nuo ir atlyginti jų nuostolius, išlaidas, atsakomybes, pretenzijas, ieškinius, reikalavimus, žalą, išlaidas, įskaitant pagrįstas išlaidas teisininkams, patirtas dėl arba susijusias su (i) Sąlygų pažeidimais, padarytais Jums naudojantis Paslaugomis ar prisijungiant prie jų; (ii) Jūsų padarytu trečiosiojo asmens teisių pažeidimu, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokius autorių teisių, nuosavybės arba privatumo teisių pažeidimus; (iii) bet kokiu UGC, kurį Jūs pateikiate naudodamiesi Paslaugomis.

Jei negalime teikti Paslaugų dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, nebūsime laikomi pažeidusiais savo įsipareigojimus Jums pagal šias Sąlygas.

9 skirsnis. Taikoma teisė ir ginčų sprendimas

Šioms Sąlygoms ir visiems iš jų kylantiems „GI“ bei Naudotojų santykiams taikoma Lietuvos teisė, išskyrus Jungtinių Tautų konvenciją dėl tarptautinio prekių pirkimo –pardavimo sutarčių ir neatsižvelgiant į įstatymų kolizijos principus. Jei Sutarties tarp „GI“ ir Naudotojo galiojimo metu pastarojo įprasta gyvenamoji vieta Europos Sąjungoje pasikeičia, sutarčiai taikomos imperatyvios atitinkamos šalies teisės normos.

Siekdami kuo greičiau išspręsti bet kokį ginčą ir sumažinti bet kokio su šiomis Sąlygomis (ar jas sudarančia politika, dokumentu ar susitarimu) susijusio ar iš jų kylančio ginčo, prieštaravimo ar ieškinio (toliau – Ginčas) išlaidas, Jūs su „GI“ susitariate visų pirma pamėginti išspręsti bet kokį ginčą, prieštaravimą ar ieškinį (sutarties, delikto, melagingo pareiškimo, įstatymo, teisės akto, konstitucijos, bendrosios teisės, ar kitu teisiniu pagrindu), kylantį iš Ginčo ar su juo susijusį neformaliai, derybų keliu, ne vėliau kaip trisdešimt (30) kalendorinių dienų iki arbitražo, ginčų sprendimo internete ar teismo proceso pradžios.

Derybos pradedamos gavus Ginčą inicijuojančios šalies rašytinį pranešimą. „GI“ pranešimą siunčia Jūsų sąskaitos pateikimo adresu ir (arba) persiunčia kopiją Jūsų nurodytu el. pašto adresu (jei toks yra).

Pranešimą „GI“ galite siųsti UAB „Game Insight“, Antakalnio g. 17, LT-10312 Vilnius, Lietuva, Teisės skyriui, ir (arba) el. paštu adresu: s[email protected].

Jei Ginčo nepavyksta išspręsti derybomis, jūs sutinkate, kad visi kylantys arba bet kokiu būdu su Žaidimais ar Paslaugomis susiję Ginčai, turi būti sprendžiami individualiai, nesinaudojant bet kokios formos grupiniu ieškiniu ir sutinkate, kad IŠIMTINE jurisdikcija bei atitinkamo teismo buvimo vieta bus Vilnius, Lietuva, išskyrus atvejus, tai taikoma teisė nustato kitaip.

Tik ES valstybių narių gyventojams: Ginčų, kylančių iš šių Sąlygų, sprendimo tikslais, Jūs sutinkate, kad bet kokie ir visi ginčai, kylantys arba bet kokiu būdu susiję su Žaidimais ar Paslaugomis, gali būti sprendžiami taikiai arba pasinaudojant Elektroninio ginčų sprendimo platforma (toliau - EGS).

EGS platforma yra internetinė platforma, kuri yra sukurta būtent padėti vartotojams, įsigijusiems prekes ar paslaugas internetu ir patiriantiems problemų su internetiniais pirkiniais, ir leidžia vartotojams inicijuoti jų sutartinį ginčą, pasinaudojant Alternatyvaus ginčų sprendimo (toliau - AGS) procedūra internetu:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Tuo atveju, jeigu taikus arba AGS ginčo sprendimo būdas nepasiekiamas, Jūs galite pareikšti mums ieškinį jurisdikcijoje pagal „GI“ buveinės vietą arba jurisdikcijoje, kurioje yra Jūsų gyvenamoji vieta, nesinaudojant bet kokia grupinio ieškinio forma.

Jūs su „GI“ susitariate, kad kurią nors šio 9 skirsnio dalį pripažinus neteisėta ar neįgyvendinama, atitinkama dalis panaikinama, o likusi 9 skirsnio dalis galioja visa apimtimi. Visi Ginčai dėl bet kokios 9 skirsnio dalies sprendžiami teisme.

10 skirsnis. Bendrosios nuostatos

Šios Sąlygos, kartu su mūsų Privatumo pranešimu ir Žaidimo taisyklėmis, yra visapusiškas Jūsų ir „GI“ susitarimas dėl Jūsų naudojimosi Paslaugomis.

Jūs neturite teisės perleisti šių Sąlygų arba jose numatytų teisių ar pareigų. „GI“ turi teisę be išankstinio įspėjimo perleisti šias Sąlygas arba jose numatytas teises ar pareigas bet kuriam trečiajam asmeniui.

Jei bet kuri šių Sąlygų nuostata laikoma negaliojančia arba neįgyvendinama, tai nedaro įtakos kitų nuostatų galiojimui ir įgyvendinamumui.

Jei „GI“ nesinaudoja arba delsia pasinaudoti šiose Sąlygose arba galiojančiuose įstatymuose numatytomis savo teisėmis ar gynybos priemonėmis, tai nereiškia, kad ji atsisako šių teisių ar gynybos priemonių.

JŪS AIŠKIAI PRIPAŽĮSTATE IR PATVIRTINATE, KAD PERSKAITĖTE ŠIAS SĄLYGAS BEI SUPRANTATE VISAS ČIA NUMATYTAS TEISES, PAREIGAS IR NUOSTATAS. PASPAUSDAMI MYGTUKĄ „SUTINKU“ IR (ARBA) TOLIAU NAUDODAMIESI PASLAUGOMIS, JŪS AIŠKIAI SUTINKATE LAIKYTIS ŠIŲ SĄLYGŲ BEI SUTEIKIATE „GI“ ČIA NUMATYTAS TEISES.

Paskutinį kartą atnaujinta: 2024 m. kovo 21 d.

Tell us about yourself

Pridėti gynemo aprašymą
pdf, doc, docx, rtf, txt, odt, pages. Max 25MB