Kuriame kosmosą žaidime Airport City

Privatumo pranešimas

Privatumo pranešimas

Mums svarbus Jūsų asmeninės informacijos saugumas. Šis Privatumo pranešimas skirtas padėti Jums suprasti, kokią informaciją renkame, kodėl ją renkame, ką su ja darome ir kokios yra Jūsų teisės naudojantis arba prisijungus prie bet kurio „Game Insight“ žaidimo, programos, interneto svetainės arba bet kokio kito skaitmeninio turinio bet kurioje platformoje (toliau – Paslaugos).

Šio Privatumo pranešimo tikslais asmens duomenų valdytojas yra UAB „Game Insight“, kurio kontaktinė informacija nurodyta žemiau.

Šis Privatumo pranešimas (kartu su Naudojimo sąlygomis) yra pagrindas, kuriuo remdamiesi tvarkome bet kokią iš Jūsų surinktą arba naudojantis Paslaugomis Jūsų pateiktą asmeninę informaciją. Jūsų mums pateikta arba mūsų surinkta informacija naudojama šiame Privatumo pranešime aprašytais tikslais.

Šiame Privatumo pranešime „Game Insight“, „mes“, „mūsų“, „mus“ reiškia UAB „Game Insight“, o „Jūs“, „Jūsų“ reiškia Jus kaip mūsų Paslaugų vartotoją.

Jei turite klausimų arba pasiūlymų, susijusių su mūsų Privatumo pranešimu, prašome

Teisė nesutikti. Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti dėl:

(i) Jūsų asmeninės informacijos naudojimo tiesioginės rinkodaros ir profiliavimo tikslais; bei

(ii) Jūsų asmeninės informacijos tvarkymo remiantis mūsų teisėtais interesais, jei nėra įtikinamų teisėtų priežasčių tolesniam jos tvarkymui.

1. AMŽIAUS REIKALAVIMAS

Rinkdami asmeninę informaciją, mes nežinome mūsų žaidėjų amžiaus. Mes sąmoningai nerenkame ir neprašome pateikti asmeninės informacijos apie jaunesnius nei 18 metų amžiaus asmenis ir nenukreipiame į juos tikslinės reklamos. Jei manote, kad mes galime turėti informacijos, gautos iš arba apie jaunesnį nei 18 metų amžiaus asmenį, prašome susisiekti su mumis ir mes kuo greičiau tokią informaciją ištrinsime.

2. INFORMACIJA, KURIĄ GALIME IŠ JŪSŲ RINKTI

2.1. Mes renkame informaciją siekdami Jums teikti geresnius produktus ir Paslaugas bei laikytis mūsų teisinių įsipareigojimų. Mes galime rinkti ir tvarkyti toliau nurodytą informaciją apie Jus:

2.1.1. Informacija, kurią pateikiate registruodamiesi gauti mūsų Paslaugas, naudodamiesi Paslaugomis arba susisiekdami su mumis, pvz.,

 • Jūsų vardas, el. pašto adresas ar kita kontaktinė informacija, kurią savanoriškai mums pateikiate („Kontaktinė informacija“);
 • Jūsų operacijos numeris, mokėjimo suma („Mokėjimo informacija“);
 • Jūsų paskyros pavadinimas, socialinės platformos numeris ir visa kita informacija iš socialinės platformos (kai nusprendžiate susieti trečiosios šalies platformą su Paslaugomis);
 • kita informacija, kurią nusprendžiate mums pateikti žaidimo metu, el. paštu arba užpildydami formą interneto svetainėje, įskaitant ir atvejus, kai mes jos paprašome.

2.1.2. Informacija, kurią skelbiate savo vartotojo profilyje arba kurią skelbiate žaidimo žinučių lentose. Prašome atkreipti dėmesį, kad informacija, kurią savanoriškai viešinate savo vartotojo profilyje arba kurią atskleidžiate skelbdami komentarus, bus viešai prieinama ir kiti ją galės matyti. Mes neatsakome už jokią informaciją, kurią savanoriškai pasirenkate viešinti atlikdami tokius ir (arba) kitus aiškius veiksmus.

2.1.3. Susirašinėjimas arba jo istorija, jei su mumis susisiekiate.

2.1.4. Jūsų užpildytos apklausos.

2.1.5. Duomenys apie Jūsų prietaisą, pvz., prietaiso pavadinimas ir operacinė sistema, naršyklės tipas, kalba, prietaiso gamintojas ar kiti prietaiso techniniai duomenys.

2.1.6. Duomenys, kuriuos renkame naudodamiesi slapukais ir panašiomis technologijomis (žr. mūsų Slapukų politiką).

2.1.7. Nekonkretūs vietos nustatymo duomenys (pvz., valstybė arba miestas) remiantis Jūsų IP adresu.

2.1.8. Duomenys ir analitika, susijusi su Jūsų naudojimusi mūsų Paslaugomis (pvz., žaidimo progresas, lygiai, įvykdyti pirkimai ir t. t.) („Analitinė informacija“).

2.1.9. Jūsų IP adresas, mobiliojo prietaiso identifikatoriai (tarp kurių gali būti unikalus mobiliojo prietaiso identifikavimo numeris (UDID), tarptautinis mobiliosios įrangos identifikavimo numeris (IMEI), „Android“ identifikavimo numeris, prietaiso MAC adresas, reklamos identifikavimo numeris platformai „Android“, identifikavimo numeris reklamos davėjams (IDFA) ir identifikavimo numeris pardavėjams (IDFV) platformai „iOS“, OPEN UDID ir ODIN). Kai kuriuos iš šių unikalių identifikatorių, skirtų mobiliesiems prietaisams, reklamos davėjai naudoja interesams pagrįstai reklamai. Jie yra nuoseklūs visose programose, todėl jie įgalina sekimą tarp kelių programų. Reklamos identifikavimo numeriai yra nenuolatiniai neasmeniniai identifikatoriai, unikaliai susieti su Jūsų prietaisu. (Žr. skyrių žemiau apie reklamos davėjus, kur sužinosite, kaip atsisakyti savo prietaise.)

2.1.10. Informacija, kaip Jūs žaidžiate ir naudojatės Paslaugų funkcionalumu (įskaitant, ekrano vaizdo įrašymą naudojimosi Paslaugų metu; reklamas, kurias žaidimo metu Jūs galėjote peržiūrėti; žaidimo nustatymus ir kita).

2.2. Mes galime gauti Jūsų asmeninę informaciją arba naudojimosi duomenis iš trečiųjų šalių, įskaitant:

2.2.1. socialinės žiniasklaidos platformas. Mes galime gauti asmeninę informaciją, jei Jūs nusprendžiate susieti trečiosios šalies socialinės žiniasklaidos platformą su Paslaugomis. Kokią informaciją gausime iš Jūsų socialinės žiniasklaidos platformos, priklauso nuo Jūsų socialinės žiniasklaidos platformos privatumo nustatymų;

2.2.2. trečiąsias šalis – paslaugų teikėjus. Mes galime gauti asmeninę informaciją apie Jus iš trečiųjų šalių šaltinių, pvz., iš platformų, kuriose veikia žaidimai (pavyzdžiui, norint patikrinti mokėjimą), arba demografinius duomenis (pavyzdžiui, Jūsų lytį ar amžių);

2.2.3.reklamos partnerius. Kartais mes taip pat galime gauti asmeninės informacijos reklamos tikslais, kad galėtume Jums teikti geresnes Paslaugas, sugebėtume geriau Jus aptarnauti, sukoncentruoti Jums teikiamą turinį ir pasiūlyti Jums galimybių įsigyti produktų ar Paslaugų, kurie, mūsų manymu, gali Jus sudominti. Daugiau informacijos galima rasti skyriuje „Reklamos davėjai“.

2.2.4. Mes taikysime savo Privatumo pranešimo sąlygas bet kokiai iš trečiosios šalies gautai asmeninei informacijai, jei nebūsime Jums pranešę kitaip. Tačiau mes negalime kontroliuoti ar būti atsakingi už tų trečiųjų šalių vykdomą Jūsų asmeninės informacijos sklaidą.

2.3. Nėra jokių specialių kategorijų informacijos. Mes neprašome pateikti ir neketiname rinkti jokių „specialių kategorijų informacijos “, pvz., informacijos apie sveikatą, rasę, religiją, politines pažiūras ar filosofinius įsitikinimus, seksualinę pirmenybę ar orientaciją. Būkite atsargūs ir nesidalykite šia informacija apie save (ar kitus) naudodamiesi mūsų Paslaugomis.

3. KAIP NAUDOJAME JŪSŲ INFORMACIJĄ

3.1. Informacija, kurią renkame, bus naudojama tik norint Jums teikti mūsų Paslaugas ir vykdyti teisines prievoles. Mes taip pat galime su savo paslaugų teikėjais ir partneriais dalytis asmenine informacija, reikalinga jų paslaugoms teikti (žr. 4.1.2 punktą).

Mes naudojame mūsų turimą informaciją apie Jus siekdami padėti Jums kaip mūsų klientui, teikti Jums Jūsų prašomą informaciją, gerinti mūsų Paslaugas, siekti užkirsti kelią sukčiavimui, įsiminti Jūsų pasirinkimus, siekiant užtikrinti geriausią Jūsų, kaip vartotojo patirtį, o ypač toliau nurodytais teisėtais verslo tikslais:

Mūsų Paslaugoms teikti ir valdyti:

 • vartotojų paskyroms (profiliams) kurti, kad galėtumėte žaisti mūsų žaidimus ir naudotis mūsų Paslaugomis, kai reikia;
 • teikti, vykdyti ir valdyti Paslaugas, kurių Jūs pageidaujate;
 • leisti Jums bendrauti su kitais vartotojais;
 • siųsti Jums su Paslaugomis susijusią komunikaciją (pavyzdžiui, pakeitimai, atnaujinimai, naujos funkcijos);
 • mokėjimams tikrinti ir tvirtinti (mes nerenkame ir nesaugome kredito kortelių informacijos);
 • teikti Jums tinkamas mūsų žaidimų versijas (pavyzdžiui, žaidimų kalba).

Išlaikyti mūsų Paslaugas saugias ir sąžiningas:

Norėdami išlaikyti mūsų Paslaugas ir jų socialines funkcijas saugias ir sąžiningas, kovoti su sukčiavimu ir kitaip užtikrinti priimtiną naudojimąsi:

 • stebėti naudojimąsi Paslaugomis ir jų socialinėmis funkcijomis;
 • automatiniu arba rankiniu būdu moderuoti pokalbius;
 • užkirsti kelią ir (arba) aptikti neteisėtą veiklą, sukčiavimą arba nesąžiningą elgesį;
 • imtis veiksmų prieš nesąžiningus ar netinkamai besielgiančius bei neteisėtą veiklą (pvz., kompiuterinius įsilaužimus arba sukčiavimą) vykdančius žaidėjus.

Išlaikyti eSporto turnyrus sąžiningus ir be sukčiavimo

Retkarčiais, Game Insight kartu su mūsų eSporto turnyro partneriais gali organizuoti mūsų žaidimų eSporto turnyrus (tokius kaip ESL Guns of Boom 2 Sezonas). Game Insight ir mūsų partneriams yra itin svarbu, kad eSporto turnyrai būtų sąžiningi ir be sukčiavimo. Mes dedame maksimalias pastangas, siekdami užtikrinti, kad eSporto turnyrų taisyklių būtų visapusiškai laikomąsi ir jos būtų įgyvendinamos, visi dalyviai turėtų lygias galimybes varžytis ir, kad nugalėtų geriausius įgūdžius turintys žaidėjai, o ne sukčiautojai.

Todėl, tik eSporto turnyro mačo metu, Game Insight gali įrašyti duomenis, susijusius su Jūsų maču (pavyzdžiui, užfiksuoti ekrano vaizdą). Žaidėjai, kurie nesutinka su tokiu įrašymu negalės prisijungti prie mačų ir gali būti diskvalifikuoti. Game Insight gali naudoti šiuos užfiksuotus duomenis sukčiavimo ištyrimo ir nubaudimo tikslais. Mes Jums išsiųsime priminimą žaidimo viduje, prieš turnyro mačo pradžią.

Mes maloniai prašome žaidėjų išjungti prietaiso pranešimus visam turnyo mačo laikotarpiui, tam, kad jie nebūtų netyčia įrašyti.

Teikti kuo kokybiškesnes paslaugas:

 • reaguoti į Jūsų klientų aptarnavimo paklausimus (pavyzdžiui, jei Jūs mums parašote ir pateikiate nusiskundimą arba pastabą);
 • kaip dalį Paslaugų teikti socialines funkcijas;
 • vykdyti neprivalomas vartotojų atsiliepimų apklausas;
 • vykdyti Paslaugų bei žaidėjų patirties tyrimus, bandymus, optimizavimą, vystymą ir gerinimą;
 • prisiminti Jus Jums kitą kartą prisijungiant prie kurios nors iš mūsų Paslaugų;
 • pranešti Jums apie akcijas, prizus, būsimus renginius ir kitas naujienas, apie mūsų siūlomus produktus ir paslaugas;
 • gauti pranešimus apie klaidas, susijusius su bet kokiomis problemomis, iškylančiomis Jums (Jūsų prietaisui) naudojantis mūsų Paslaugomis, kad galėtume pašalinti trikdžius ir su operaciniu suderinamumu susijusias problemas;
 • tvarkyti ir analizuoti informaciją, kad suprastume Jus ir Jūsų pasirinkimus, kad galėtume pagerinti Jūsų patirtį naudojantis mūsų Paslaugomis.

  Reklaminei veiklai (įskaitant rinkodarą ir reklamą):

 • teikti Jums atitinkamą tikslinę reklamą;
 • sekti žaidimo įdiegimus (siekiant įvertinti rinkodaros kampanijos veiksmingumą);
 • žaidimo viduje teikti Jums specialius pasiūlymus ir prizus (remiantis Jūsų pirkimo istorija ir žaidimo veikla);
 • siųsti Jums rinkodaros pranešimus ir (arba) naujienlaiškius, jei Jūs sutikote juos gauti.

Kita:

 • vykdyti mūsų teisines prievoles;
 • pareikšti, vykdyti ar ginti mūsų teises arba saugoti gyvybinius Jūsų ar bet kurio kito asmens interesus;
 • Mes galime tvarkyti Jūsų duomenis ir kitais tikslais, jei tam esame gavę Jūsų sutikimą.

4. SU KUO DALIJAMĖS JŪSŲ INFORMACIJA

4.1. Galime dalintis Jūsų asmenine informacija su:

4.1.1. susijusiomis įmonėmis ir „Game Insight“ įmonių grupės narėmis EEE (Europos ekonominėje erdvėje) ir už jos ribų (šiose šalyse: Latvijoje, Rusijoje, Baltarusijoje);

4.1.2. trečiosiomis šalimis – Paslaugų teikėjais ir partneriais, kurie tvarko asmeninę informaciją šiame Privatumo pranešime aprašytais tikslais. Atkreipkite dėmesį, kad kai kurios trečiosios šalys (mūsų duomenų partneriai) gali būti Jūsų informacijos duomenų valdytojai, ir, norint pasinaudoti savo teisėmis, Jums gali tekti susisiekti tiesiogiai su jais. Daugiau informacijos apie trečiąsias šalis, su kuriomis mes dirbame, galima rasti čia: Partneriai;

4.1.3. kitais žaidėjais ir vartotojais, nes socialinės funkcijos yra svarbi mūsų žaidimų dalis. Pavyzdžiui, vartotojai gali matyti Jūsų profilio duomenis, žaidimo veiklą ir skaityti Jūsų paskelbtus pranešimus. Atkreipkite dėmesį, kad informacija, kurią savanoriškai skelbiate savo vartotojo profilyje arba kurią atskleidžiate skelbdami komentarus, yra viešai prieinama ir matoma kitiems;

4.1.4. bet kuria kompetentinga teisėsaugos institucija, priežiūros institucija, valstybės institucija, teismu ar kita trečiąja šalimi, kai mes manome, jog informaciją reikia atskleisti (i) dėl galiojančio įstatymo ar teisės akto, (ii) norint pareikšti, vykdyti ar ginti mūsų teises arba (iii) norint apsaugoti gyvybinius Jūsų ar bet kurio kito asmens interesus;

4.1.5. potencialiu arba faktiniu pirkėju (ir jo atstovais bei patarėjais), kai tai susiję su siūlomu ar faktiniu bet kurios mūsų verslo dalies pirkimu, susijungimu ar įsigijimu, su sąlyga, kad mes informuosime pirkėją, jog jis privalo naudoti Jūsų asmeninę informaciją tik šiame Privatumo pranešime nurodytais tikslais. Jei mus (arba iš esmės visą mūsų turtą) įsigyja trečioji šalis, mūsų turima asmeninė informacija apie Jus bus perleidžiamo turto dalis;

4.1.6. kitais asmenimis, kad jie tvarkytų Jūsų asmeninę informaciją už mus remdamiesi mūsų nurodymais ir laikydamiesi šio Privatumo pranešimo.

4.2. Iš tokių trečiųjų asmenų mes reikalaujame aukštų konfidencialumo standartų. Jei bet kokia asmeninė informacija, kurią mes surenkame iš Jūsų, bus perduodama trečiosioms šalims už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų, mes užtikrinsime, kad būtų naudojamos tinkamos apsaugos, pvz., standartinės sutarčių sąlygos, patvirtintos Europos Komisijos, arba “Privatumo skydo” mechanizmas.

4.3. Apibendrintą informaciją apie tai, kaip vartotojai naudojasi mūsų Paslaugomis, galime perduoti trečiosioms šalims, tačiau tai neapima tos informacijos, pagal kurią būtų galima Jus identifikuoti.

5. KUR SAUGOME JŪSŲ INFORMACIJĄ

5.1. Imamės tinkamų techninių ir organizacinių priemonių Jūsų asmeninei informacijai, kuri yra mūsų žinioje, apsaugoti. Tarp konkrečių priemonių yra duomenų nuasmeninimas, duomenų saugojimo politika ir perduodamų duomenų šifravimas. Prieigą prie Jūsų asmeninės informacijos suteikiame tik tiems, kuriems, mūsų nuomone, pagrįstai reikia ją gauti tam, kad atliktų savo darbą.

5.2. Duomenys, kuriuos iš Jūsų renkame, gali būti perduoti ir laikomi už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų. Juos gali tvarkyti darbuotojai, dirbantys mums už EEE ribų, viena iš susijusių bendrovių arba mūsų pasamdyta trečioji šalis. Tokiu atveju mes užtikrinsime, kad būtų naudojamos tinkamos apsaugos priemonės, pvz., patvirtintos standartinės sutarčių sąlygos arba “Privatumo skydas”. Imsimės visų priemonių, pagrįstai ir protingai reikalingų užtikrinti, kad su Jūsų asmenine informacija visada būtų elgiamasi saugiai, nepažeidžiant šio Privatumo pranešimo.

5.3. Informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Nors mes atsižvelgiame į mūsų renkamos, tvarkomos ir saugomos informacijos jautrumą ir dedame visas įmanomas pastangas, kad apsaugotume Jūsų asmeninę informaciją, negalime garantuoti, kad naudojantis mūsų Paslaugomis perduodama informacija bus perduota saugiai, ir paliekame tai Jūsų rizikai.

5.4. Mes galime saugoti Jūsų asmeninę informaciją siekdami suteikti mūsų teikiamas Paslaugas arba laikytis atitinkamų teisės aktų, priežiūros institucijų nurodymų ir kompetentingų teismų nutarčių. Laikotarpis, kuriuo mes turėsime arba saugosime Jūsų asmeninę informaciją, priklauso nuo mūsų Jums teikiamų paslaugų bei to, kiek laiko jų Jums reikia. Saugojimo laikotarpis, apibendrintai, yra skirstomas į toliau nurodytas kategorijas:

5.4.1. žaidimo duomenų atsarginės kopijos, žurnalai, pokalbių istorija ir t. t., kuriuose yra Jūsų asmens duomenų, saugomi iki 14 dienų; arba

5.4.2. bet kokie surinkti ir saugomi asmens duomenys (pvz., asmeninis žaidimo progresas, mokėjimų informacija, informacija apie prietaisą ir t. t.), ištrinami, kai Jūs mums atsiunčiate rašytinį prašymą, arba per 7 metus nuo paskutinio Jūsų naudojimosi Paslaugomis (priklausomai nuo to, kuri data yra ankstesnė); arba

5.4.3. bet kokie surinkti ir saugomi asmens duomenys (pvz., asmeninis žaidimo progresas, mokėjimų informacija, informacija apie prietaisą ir t. t.), ištrinami per 6 mėnesius nuo konkretaus žaidimo veikimo nutraukimo; arba

5.4.4. su eSporto turnyrais susijusių ekrano vaizdų įrašai ištrinami per 7 dienas nuo mačo pabaigos. Jeigu aptinkamas sukčiavimas, sukčiautojo įrašai ištrinami per 6 mėnesius nuo atitinkamo eSporto turnyro pabaigos.

6. PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ REIKALAVIMŲ LAIKYMASIS IR BENDRADARBIAVIMAS SU JOMIS, TEISINIS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAS

6.1. Mes reguliariai peržiūrime šį Privatumo pranešimą ir užtikriname Jūsų informacijos tvarkymą jį atitinkančiais būdais.

6.1.1.Duomenų perdavimas: mes naudojame visame pasaulyje esančius serverius ir Jūsų informacija gali būti tvarkoma serveriuose, esančiuose ne toje šalyje, kurioje gyvenate. Nepriklausomai nuo Jūsų asmens duomenų tvarkymo vietos, jiems yra taikoma ta pati apsauga, aprašyta šiame Privatumo pranešime, ir Europos reikalavimai dėl Jūsų informacijos perdavimo, kaip tai nurodyta aukščiau.

6.1.2. Jei Jūsų informacijos tvarkymui taikomas Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR), mes užtikriname šiame Privatumo pranešime aprašytą kontrolę, kad Jūs galėtumėte pasinaudoti teise į savo informacijos atnaujinimą, pašalinimą ir jos tvarkymo apribojimą. Tam tikromis aplinkybėmis Jūs taip pat galite nesutikti su Jūsų informacijos tvarkymu. Norėdami gauti daugiau informacijos apie savo teises, žr. žemiau 11 skyrių.

6.2. Mes tvarkome Jūsų informaciją šiame pranešime aprašytais tikslais remdamiesi toliau nurodomais teisiniais pagrindais:

6.2.1. Jūsų sutikimu. Mes ar mūsų paslaugų teikėjai (partneriai) galime paprašyti Jūsų sutikimo tvarkyti Jūsų asmeninę informaciją konkrečiais tikslais (pavyzdžiui, tiesioginei rinkodarai), tačiau Jūs galite bet kada atšaukti savo sutikimą;

6.2.2. siekdami teisėto intereso. Mes tvarkome Jūsų informaciją siekdami savo teisėto verslo intereso ir naudodami Jūsų privatumą saugančias priemones. Taigi, mes tvarkome Jūsų informaciją tokiais tikslais kaip:

 • teikti, palaikyti ir gerinti mūsų Paslaugas, kad jos atitiktų mūsų vartotojų poreikius;
 • kurti naujus produktus ir jų funkcijas;
 • aptikti, užkirsti kelią ar kitaip spręsti sukčiavimo, piktnaudžiavimo, saugumo ar technines problemas, iškylančias mūsų interneto svetainėse;
 • bei

 • saugoti mūsų ar mūsų vartotojų, ar visuomenės teises, nuosavybę ar saugumą, kaip to reikalauja arba leidžia įstatymai;
 • žaidimų metu teikti Jums specialius pasiūlymus ir prizus;
 • išlaikyti eSporto turnyrus sąžiningus ir be sukčiavimo.

6.2.3. sudarydami arba vykdydami sutartį. Mes tvarkome Jūsų duomenis siekdami suteikti Paslaugas, kurias užsakėte (pavyzdžiui, leisti Jums naudotis žaidimu, teikti klientų aptarnavimą ir t. t.); bei

6.2.4. vykdydami teisines prievoles. Mes tvarkysime Jūsų duomenis, kai turėsime teisinę prievolę tai daryti, pavyzdžiui, reaguodami į teisinį procesą arba privalomą valstybės institucijos reikalavimą.

6.3. Jei turite klausimų apie mūsų teisinį informacijos tvarkymo pagrindą, galite susisiekti su mumis el. paštu support@game-insight.com. Taip pat galite susisiekti su savo vietine duomenų apsaugos institucija, jei nerimaujate dėl savo teisių pagal vietos įstatymus arba norėtumėte pateikti skundą.

7. SLAPUKAI

7.1. Tam, kad galėtume teikti ir optimizuoti Paslaugas, mūsų programose naudojame slapukus ir panašias technologijas, tokias kaip vietos saugyklos. Keisdami naršyklės nuostatas, galite kontroliuoti, kokius slapukus priimate ir kokius laikote savo įrenginyje. Jei nepakeitėte savo naršyklės nuostatų, kad slapukai būtų atmetami, mūsų sistema išsaugos slapukus Jūsų prietaise, kai apsilankysite mūsų interneto svetainėje. Tačiau, jei nepriimate slapukų, gali būti, kad negalėsite pasinaudoti daugybe specialių Paslaugų ypatumų.

7.2. Slapukai leidžia sekti puslapius, kuriuose Jūs ir kiti vartotojai lankėsi naudodamiesi mūsų Paslaugomis. Slapukai leidžia mums Jus atpažinti ir išsaugoti svarbią informaciją, o tai padės Jums patogiau naudotis mūsų Paslaugomis (pvz., įsimenant Jūsų vartotojo nuostatas).

7.3. Jūs galite išjungti slapukus savo prietaise arba nustatyti savo prietaisą, kad jis Jus perspėtų, kai į jį atsiunčiami slapukai, tačiau slapukų išjungimas gali paveikti Jūsų galimybę naudotis Paslaugomis.

7.4. Visą mūsų Slapukų politikos tekstą rasite čia.

8. NUORODOS

Mūsų Paslaugose gali būti nuorodų į kitas interneto svetaines ir Paslaugas arba Paslaugos gali būti pasiekiamos per kitose svetainėse esančias nuorodas ir Paslaugas. Mes neatsakome už trečiųjų šalių interneto svetainių privatumo praktiką arba turinį. Prieš pateikdami asmeninę informaciją, patikrinkite šių interneto svetainių ar paslaugų Privatumo pranešimą.

9. REKLAMOS DAVĖJAI

Atkreipkite dėmesį, kad savo žaidimuose rodome trečiųjų šalių reklamą ir taip pat reklamuojame savo Paslaugas per trečiąsias šalis. Toliau pateikiama informacija apie tai, kaip naudojame informaciją reklamai žaidime ir kitų trečiųjų šalių funkcijose.

Kai matote reklamą „Game Insight“ priklausančiuose objektuose

Tam, kad galėtume rodyti reklamą žaidimo metu, mes galime siųsti Jūsų reklamos identifikavimo numerį, IP adresą ir kitą informaciją reklamos davėjams (arba reklamos tinklams), kad jie galėtų rasti tinkamas reklamas, kurios Jums bus pateikiamos mūsų žaidimuose ir trečiosioms šalims priklausančiuose objektuose. Savo prietaiso nustatymuose Jūs galite kontroliuoti ir riboti mūsų naudojimąsi Jūsų reklamos identifikavimo numeriu. „Game Insight“ nekontroliuoja kokios konkrečiai reklamos yra rodomos mūsų žaidimuose (jas kontroliuoja reklamos tinklai), tačiau mes įtraukiame tam tikras reklamų kategorijas į juodąjį sąrašą.

Reklamos tinklai naudoja reklamos identifikavimo numerius įvairiems tikslams, pavyzdžiui, norėdami:

 • apriboti tai, kiek kartų Jūs galite matyti tą pačią reklamą;
 • užtikrinti, kad jie susidūrė su žmonėmis (realiais prietaisais), o ne automatizuotais robotais;
 • teikti Jums reklamas, kurios, tikėtina, Jums bus aktualios;
 • kiti prekių ženklai perka reklamas per reklamos tinklą arba reklamos biržą siekdami reklamuoti savo produktus „Game Insight“ žaidimuose. Reklamos tinklas arba reklamos birža veikia kaip tarpininkas tarp kitų žaidimų bendrovių ir „Game Insight“. Reklamos tinklui norint apmokestinti reklamą perkančią bendrovę, sekami reklamos paspaudimai ir galimas kitų vystytojų programų įdiegimas. Peržiūros, paspaudimai, įdiegimai ir panašūs su reklamomis susiję įvykiai skaičiuojami naudojant reklamos davėjo identifikavimo numerį.

Reklamos davėjai įprastai naudoja IP adresą, kad matytų apytikslę geografinę vietovę, iš kurios Jūs esate, pavyzdžiui, šalį, valstiją, o kartais ir miestą.

Kai matote „Game Insight“ reklamą trečiųjų šalių paslaugose

„Game Insight“ taip pat reklamuoja savo žaidimus kitose programose prašydama reklamos tinklus pateikti jos reklamas tokiai auditorijai, kuriai jie būtų įdomūs. Reklamos tinklai naudoja reklamos identifikavimo numerius įvairiems tikslams, įskaitant, pavyzdžiui, veiksmingumui vertinti (nagrinėjamas bendras peržiūrų skaičius, paspaudimai ir įdiegimai, generuojami dėl reklamos kitų leidėjų žaidimuose). Reklamos identifikavimo numeriai taip pat naudojami peržiūroms, paspaudimams, įdiegimams ir panašiems su reklamomis susijusiems įvykiams sekti.

Jūs galite atsisakyti vartotojų elgsena grįstų reklamų mobiliosiose programose pakeisdami savo prietaiso privatumo nustatymus ir pasirinkdami „Limit Ad Tracking“ („Apple“ „iOS) arba „Atsisakyti Skelbimų suasmeninimo funkc.“ („Android“).

10. JŪSŲ PASKYROS SAUGUMO UŽTIKRINIMAS

10.1. Tais atvejais, kai suteikėme Jums (arba Jūs patys pasirinkote) slaptažodį, kuriuo galima prisijungti ir naudotis tam tikromis Paslaugų dalimis. Jūs atsakote už šio slaptažodžio konfidencialumą bei už tai, kad šia informacija būtų naudojamasi tinkamai. Privalote reguliariai pasikeisti slaptažodį ir negalite juo su niekuo dalytis.

10.2. Jūs išimtinai atsakote už savo paskyros saugumą ir konfidencialumą. Įsitikinkite, kad neleidžiate kitiems asmenims prisijungti prie Paslaugų savo vardu, ir atsijunkite baigę darbą savo paskyroje.

10.3. Jūs atsakote už visus užsakymus bei informacijos, atsiųstos internetu naudojantis Jūsų identifikavimo duomenimis, slaptažodžiu arba kita asmenine informacija, identifikuojančia Jus kaip Paslaugų vartotoją, tikslumą.

11. JŪSŲ TEISĖS

11.1. Jūs turite toliau išvardytas teises į mūsų turimą asmeninę informaciją apie Jus:

(a) susipažinti, ištaisyti, atnaujinti arba pareikalauti ištrinti Jūsų asmeninę informaciją;

(b) nesutikti su Jūsų asmeninės informacijos tvarkymu (kuri tvarkoma teisėto intereso pagrindu), prašyti mūsų apriboti Jūsų asmeninės informacijos tvarkymą arba prašyti perkelti Jūsų asmeninę informaciją (prašyti, kad Jums būtų pateikti tie duomenys, kuriuos Jūs mums pateikėte, kad galėtumėte juos perduoti kitam duomenų valdytojui);

(c) atsisakyti asmeniškai pritaikytų pasiūlymų, pagrįstų Jūsų veikla ir elgesiu žaidimo metu, bei nesutikti su Jūsų asmeninės informacijos naudojimu tiesioginės rinkodaros tikslais;

(d) jei mes tvarkome Jūsų asmeninę informaciją gavę Jūsų sutikimą, galite bet kada atšaukti savo sutikimą. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui, o taip pat nedaro poveikio Jūsų asmeninės informacijos tvarkymui, kuris atliekamas remiantis kitais teisėtais tvarkymo pagrindais, išskyrus sutikimą.

(e) Jūs turite teisę pateikti skundą duomenų apsaugos institucijai dėl mūsų vykdomo Jūsų asmeninės informacijos rinkimo ir tvarkymo. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su savo vietine duomenų apsaugos institucija.

Galite naudotis visomis aukščiau minimomis teisėmis sukurdami klientų aptarnavimo kortelę žaidimo viduje arba susisiekdami su mumis naudodamiesi informacija, pateikta toliau esančiame skyriuje „Kaip susisiekti su mumis“.

Jūs galite kontroliuoti ir riboti asmeninę informaciją apie Jus, kurią renkame ir tvarkome, keliais būdais. Pavyzdžiui, Jūs galite atjungti savo socialinės žiniasklaidos paskyrą nuo mūsų žaidimų arba kontroliuoti savo socialinės žiniasklaidos privatumo nustatymus, kad apribotumėte informaciją, kuria su mumis dalijatės. Taip pat galite iš naujo nustatyti (angl. reset) savo mobiliosios reklamos identifikatorių arba visai apriboti reklamų sekimą naudodamiesi savo prietaiso nustatymais. Taip pat galite apriboti arba išjungti slapukų (ar panašių technologijų) naudojimą.

Mes atsakysime į visas užklausas, kurias gausime iš asmenų, norinčių pasinaudoti savo duomenų apsaugos teisėmis pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus.

11.2. Jei turite klausimų, norite susisiekti su mumis dėl Jūsų informacijos tvarkymo arba norite pasinaudoti savo teisėmis, kaip aprašyta aukščiau, galite susisiekti su mumis el. paštu support@game-insight.com. Mums gali prireikti Jūsų tapatybės įrodymo prieš vykdant Jūsų prašymą.

11.3. Jūs galite nesutikti su Jūsų asmeninės informacijos rinkimu, susisiekdami su mumis el. paštu support@game-insight.com.

12. MŪSŲ PRIVATUMO PRANEŠIMO PAKEITIMAI

Mes galime peržiūrėti ir atnaujinti šį Privatumo pranešimą. Visi būsimi pakeitimai bus skelbiami šiame puslapyje bei, prireikus, gali būti pranešami Jums.

13. KAIP SUSISIEKTI SU MUMIS

Duomenų valdytojas: UAB „Game Insight“

Adresas: Antakalnio g. 17, LT-10312 Vilnius, Lietuva

Jei turite klausimų dėl duomenų apsaugos arba prašymų dėl su Jūsų asmens duomenimis susijusių problemų sprendimo, prašome Jūsų visų pirma susisiekti su mumis sukurdami klientų aptarnavimo kortelę žaidimo viduje, nes taip galėsime tiksliau patvirtinti Jūsų prašymą, gautą tiesiai iš prietaiso ir programos. Taip pat galite išsiųsti kreipimąsi dėl pagalbos per mūsų interneto svetainę www.game- insight.com arba atsiųsti mums laišką el. paštu support@game-insight.com.

Be to, jei Jūsų problema nebūtų išspręsta aukščiau nurodytu būdu, galite susisiekti tiesiogiai su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu el. paštu dpo@game-insight.com.

Paskutinį kartą atnaujinta: 2019 m. vasario 27 d.

Tell us about yourself

Pridėti gynemo aprašymą
pdf, doc, docx, rtf, txt, odt, pages. Max 25MB