Surenkame visus Snatčinus (Snatchins) žaidime Mystery Manor

Privatumo pranešimas

Mums svarbus Jūsų asmeninės informacijos saugumas. Šis Privatumo pranešimas skirtas padėti Jums suprasti, kokią informaciją mes ir mūsų partneriai (tretieji asmenys) renkame, kodėl ją renkame, ką su ja darome ir kokios yra Jūsų teisės naudojantis arba prisijungus prie bet kurio „Game Insight“ žaidimo, programos, interneto svetainės arba bet kokio kito skaitmeninio turinio bet kurioje platformoje (toliau – Paslaugos).

Šis Privatumo pranešimas taikomas visoms mūsų Paslaugoms, neatsižvelgiant į tai, ar žaidžiama interneto svetainėse, mobiliuosiuose įrenginiuose, kompiuteriuose ar kitose platformose ar įrenginiuose.

Šiame Privatumo pranešime „Game Insight“, „mes“, „mūsų“, „mus“ reiškia UAB „Game Insight“, o „Jūs“, „Jūsų“ reiškia Jus kaip mūsų Paslaugų vartotoją.

1. AMŽIAUS REIKALAVIMAI

Rinkdami asmeninę informaciją, mes nežinome mūsų žaidėjų amžiaus. Mes sąmoningai nerenkame ir neprašome pateikti asmeninės informacijos apie jaunesnius nei 18 metų amžiaus asmenis ir nenukreipiame į juos tikslinės reklamos. Jei manote, kad mes galime turėti informacijos, gautos iš arba apie jaunesnį nei 18 metų amžiaus asmenį, prašome susisiekti su mumis ir mes kuo greičiau tokią informaciją ištrinsime.

2. INFORMACIJA, KURIĄ GALIME IŠ JŪSŲ RINKTI

2.1. Priklausomai nuo to, su kuria iš mūsų Paslaugų sąveikaujate, mes galime rinkti ir tvarkyti toliau nurodytą informaciją apie Jus:

2.1.1. Informacija, kurią pateikiate registruodamiesi gauti mūsų Paslaugas, naudodamiesi Paslaugomis arba susisiekdami su mumis, pvz.,

 • Jūsų vardas, el. pašto adresas, adresas, telefono numeris, ar kita kontaktinė informacija, kurią mums pateikiate („Kontaktinė informacija“);
 • Jūsų operacijos numeris, mokėjimo suma, mokėjimo laikas ir data, panaudotas pasiūlymas ir kita su mokėjimu ar prenumerata susijusi informacija („Mokėjimo informacija“);
 • Jūsų paskyros pavadinimas, platformos numeris, profilio nuotrauka ir visa kita informacija iš platformos (kai nusprendžiate prisijungti pasinaudojant arba susieti trečiosios šalies platformą su Paslaugomis);
 • kita informacija, kurią mums pateikiate žaidimo metu, el. paštu arba užpildydami formą interneto svetainėje, įskaitant ir atvejus, kai mes jos paprašome.

2.1.2. Informacija, kurią skelbiate savo vartotojo profilyje arba kurią skelbiate žaidimo žinučių lentose. Prašome atkreipti dėmesį, kad informacija, kurią savanoriškai viešinate savo vartotojo profilyje arba kurią atskleidžiate skelbdami komentarus, bus viešai prieinama ir kiti ją galės matyti. Mes neatsakome už jokią informaciją, kurią savanoriškai pasirenkate viešinti atlikdami tokius ir (arba) kitus aiškius veiksmus.

2.1.3. Susirašinėjimas arba jo istorija, jei su mumis susisiekiate.

2.1.4. Jūsų užpildytos apklausos.

2.1.5. Duomenys apie Jūsų prietaisą, pvz., prietaiso pavadinimas ir operacinė sistema, naršyklės tipas, kalba, prietaiso gamintojas, tinklo informacija, mobiliojo ryšio operatoriaus informacija, ar kiti prietaiso techniniai duomenys.

2.1.6. Duomenys, kuriuos renkame naudodamiesi slapukais ir panašiomis technologijomis (žr. mūsų Slapukų pranešimą).

2.1.7. Nekonkretūs vietos nustatymo duomenys (pvz., valstybė arba miestas) remiantis Jūsų IP adresu.

2.1.8. Paskyros identifikavimo numeris, duomenys apie Jūsų paskyrą ir analitinė informacija, susijusi su Jūsų naudojimusi mūsų Paslaugomis (pvz., žaidimo progresas, lygiai, įvykdyti pirkimai, reklamos ir t. t.) („Analitinė informacija“).

2.1.9. IP adresas, mobiliojo prietaiso identifikatoriai (tarp kurių gali būti unikalus mobiliojo prietaiso identifikavimo numeris (UDID), tarptautinis mobiliosios įrangos identifikavimo numeris (IMEI), „Android“ identifikavimo numeris, prietaiso MAC adresas, reklamos identifikavimo numeris platformai „Android“, identifikavimo numeris reklamos davėjams (IDFA) ir identifikavimo numeris pardavėjams (IDFV) platformai „iOS“, OPEN UDID ir ODIN). Reklamos partneriai naudoja kai kuriuos iš šių unikalių identifikatorių, skirtų mobiliesiems prietaisams, interesais pagrįstai reklamai. Jie yra nuoseklūs visose programose, todėl jie įgalina sekimą tarp kelių programų. Reklamos identifikavimo numeriai yra nenuolatiniai identifikatoriai, unikaliai susieti su Jūsų prietaisu. (Žr. skyrių žemiau apie rinkodarą, kur sužinosite, kaip jos atsisakyti savo prietaise).

2.1.10. Informacija, kaip ir kada Jūs žaidžiate ir naudojatės Paslaugų funkcionalumu (įskaitant, ekrano vaizdo įrašymą naudojimosi Paslaugų metu tais atvejais, kurie aiškiai aprašyti šiame Privatumo pranešime, taip pat laiką, kai pradedate arba išjungiate Paslaugas, Paslaugų naudojimo dažnumą; reklamas, kurias žaidimo metu Jūs galėjote peržiūrėti, reklamų naršymą, spustelėjimą, uždarymą, paleidimą; žaidimo nustatymus ir kita), taip pat Paslaugų klaidų žurnalus.

2.2. Mes galime gauti Jūsų asmeninę informaciją arba naudojimosi duomenis iš trečiųjų šalių, įskaitant:

2.2.1. socialinės žiniasklaidos platformas. Mes galime gauti asmeninę informaciją, jei Jūs nusprendžiate prisijungti pasinaudojus ar susieti trečiosios šalies platformą su Paslaugomis. Kokią informaciją gausime iš Jūsų platformos, priklauso nuo Jūsų platformos privatumo nustatymų;

2.2.2. trečiąsias šalis – paslaugų teikėjus. Mes galime gauti asmeninę informaciją apie Jus iš trečiųjų šalių šaltinių, pvz., iš platformų, kuriose veikia žaidimai ar mokėjimų paslaugų teikėjų (pavyzdžiui, norint patikrinti mokėjimą), arba demografinius duomenis (pavyzdžiui, Jūsų lytį ar amžiaus ribą);

2.2.3. socialinės žiniasklaidos ir bendruomenės valdymą. Mes galime naudoti trečiųjų šalių socialinės žiniasklaidos valdymo paslaugas siekiant rinkti ir analizuoti viešai prieinamą informaciją apie Jūsų sąveikavimą su mumis mūsų socialinės žiniasklaidos ir bendruomenės kanaluose;

2.2.4. reklamos partnerius. Kartais mes taip pat galime gauti asmeninės informacijos iš mūsų reklamos partnerių reklamos tikslais (pvz., mūsų reklamos efektyvumo įvertinimą). Daugiau informacijos galima rasti skyriuje „Rinkodara“;

2.2.5. mes taikysime savo Privatumo pranešimo sąlygas bet kokiai iš trečiosios šalies gautai asmeninei informacijai. Kartais mes taip pat galime veikti kaip duomenų tvarkytojas, tokiu atveju mes Jus nukreipsime pas atitinkamą duomenų valdytoją. Tačiau mes negalime kontroliuoti ar būti atsakingi už tokių trečiųjų šalių vykdomą Jūsų asmeninės informacijos sklaidą.

2.3.Nėra jokios specialiųjų kategorijų informacijos. Mes neprašome pateikti ir neketiname rinkti jokių „specialiųjų kategorijų informacijos “, pvz., informacijos apie sveikatą, rasę, religiją, politines pažiūras ar filosofinius įsitikinimus, seksualinę pirmenybę ar orientaciją. Būkite atsargūs ir nesidalykite šia informacija apie save (ar kitus) naudodamiesi mūsų Paslaugomis.

2.4.Jūs galite kontroliuoti ir riboti asmeninę informaciją apie Jus, kurią renkame ir tvarkome, keliais būdais. Pavyzdžiui, Jūs galite atjungti savo socialinės žiniasklaidos paskyrą nuo mūsų žaidimų arba kontroliuoti savo socialinės žiniasklaidos privatumo nustatymus, kad apribotumėte informaciją, kuria su mumis dalijatės. Taip pat galite iš naujo nustatyti (angl. reset) savo mobiliosios reklamos identifikatorių arba visai apriboti reklamų sekimą naudodamiesi savo prietaiso nustatymais. Taip pat galite apriboti arba išjungti slapukų (ar panašių technologijų) naudojimą.

3. KAIP NAUDOJAME JŪSŲ INFORMACIJĄ

Mes tvarkome Jūsų asmeninę informaciją toliau nurodytais teisėtais verslo tikslais:

Mūsų Paslaugoms teikti ir valdyti:

 • vartotojų paskyroms (profiliams) kurti, kad galėtumėte žaisti mūsų žaidimus ir naudotis mūsų Paslaugomis, kai reikia;
 • teikti, vykdyti ir valdyti Paslaugas, kurių Jūs pageidaujate;
 • leisti Jums bendrauti su kitais vartotojais;
 • siųsti Jums su Paslaugomis susijusią komunikaciją (pavyzdžiui, pakeitimai, atnaujinimai, naujos funkcijos);
 • mokėjimams tikrinti ir tvirtinti (mes nerenkame ir nesaugome kredito kortelių informacijos, mūsų mokėjimo paslaugų teikėjai pateiks mums informaciją apie Jūsų pirkinius, kad žinotume, ar pirkimas buvo sėkmingas);
 • teikti Jums tinkamas mūsų žaidimų versijas (pavyzdžiui, žaidimų kalba).
 • reaguoti į Jūsų klientų aptarnavimo paklausimus (pavyzdžiui, jei Jūs mums parašote ir pateikiate nusiskundimą arba pastabą);
 • kaip dalį Paslaugų teikti socialines funkcijas.

Išlaikyti mūsų Paslaugas saugias ir sąžiningas:

Norėdami išlaikyti mūsų Paslaugas ir jų socialines funkcijas saugias ir sąžiningas, kovoti su sukčiavimu ir kitaip užtikrinti priimtiną naudojimąsi:

 • stebėti naudojimąsi Paslaugomis ir jų socialinėmis funkcijomis;
 • automatiniu arba rankiniu būdu moderuoti pokalbius;
 • užkirsti kelią ir (arba) aptikti neteisėtą veiklą, sukčiavimą arba nesąžiningą elgesį;
 • imtis veiksmų prieš nesąžiningus ar netinkamai besielgiančius bei neteisėtą veiklą (pvz., kompiuterinius įsilaužimus arba sukčiavimą) vykdančius žaidėjus.

Organizuoti konkursus, varžybas, turnyrus ir renginius

Mes galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis norėdami organizuoti konkursus, turnyrus, renginius ir varžybas, taip pat nustatyti nugalėtoją ir pristatyti prizus. Jei norite dalyvauti mūsų konkursuose ir varžybose, turite pateikti mums prašomus asmens duomenis. Deja, jei atsisakysite, turėsime Jus diskvalifikuoti. Mes taip pat galime paskelbti dalyvių įrašus, vardus ir pavardes. Ta informacija taip pat gali būti sujungta su Jūsų paskyros informacija ir bus tvarkoma pagal šį Privatumo pranešimą.

Išlaikyti eSporto turnyrus sąžiningus ir be sukčiavimo

Retkarčiais, Game Insight kartu su mūsų eSporto turnyro partneriais gali organizuoti mūsų žaidimų eSporto turnyrus. Game Insight ir mūsų partneriams yra itin svarbu, kad eSporto turnyrai būtų sąžiningi ir be sukčiavimo. Mes dedame maksimalias pastangas, siekdami užtikrinti, kad eSporto turnyrų taisyklių būtų visapusiškai laikomąsi ir jos būtų įgyvendinamos, visi dalyviai turėtų lygias galimybes varžytis ir, kad nugalėtų geriausius įgūdžius turintys žaidėjai, o ne sukčiautojai.

Todėl, tik eSporto turnyro mačo metu, Game Insight gali įrašyti duomenis, susijusius su Jūsų maču (pavyzdžiui, užfiksuoti ekrano vaizdą). Žaidėjai, kurie nesutinka su tokiu įrašymu negalės prisijungti prie mačų ir gali būti diskvalifikuoti. Game Insight gali naudoti šiuos užfiksuotus duomenis sukčiavimo ištyrimo ir nubaudimo tikslais. Mes Jums išsiųsime priminimą žaidimo viduje, prieš turnyro mačo pradžią.

Mes maloniai prašome žaidėjų išjungti prietaiso pranešimus visam turnyo mačo laikotarpiui, tam, kad jie nebūtų netyčia įrašyti.

Teikti kuo kokybiškesnes paslaugas:

 • vykdyti neprivalomas vartotojų atsiliepimų apklausas;
 • galėti teikti suasmenintą žaidimą (atsižvelgiant į Jūsų pirkimo istoriją, veikla žaidimo metu ir kitą informaciją);
 • vykdyti Paslaugų bei žaidėjų patirties tyrimus, bandymus, optimizavimą, vystymą ir gerinimą;
 • prisiminti Jus Jums kitą kartą prisijungiant prie kurios nors iš mūsų Paslaugų;
 • pranešti Jums apie akcijas, prizus, būsimus renginius ir kitas naujienas, apie mūsų siūlomus produktus ir paslaugas;
 • gauti pranešimus apie klaidas, susijusius su bet kokiomis problemomis, iškylančiomis Jums (Jūsų prietaisui) naudojantis mūsų Paslaugomis, kad galėtume pašalinti trikdžius ir su operaciniu suderinamumu susijusias problemas;
 • tvarkyti ir analizuoti informaciją, kad suprastume Jus ir Jūsų pasirinkimus, kad galėtume pagerinti Jūsų patirtį naudojantis mūsų Paslaugomis. Mes taip pat galime rinkti statistinius duomenis apie jūsų sąveiką su žinutėmis, pvz., jei atidarote pranešimą arba kokias nuorodas spustelite.
 • Jei nuspręsite sąveikauti su mūsų socialinės žiniasklaidos ar bendruomenės kanalais, mes galime gauti jūsų informaciją ir naudoti ją socialinės žiniasklaidos ir bendruomenės kanalų tvarkymo tikslais, įskaitant siekiant susisiekti su Jumis, mes taip pat galime perpublikuoti Jūsų įrašus šiuose kanaluose.

Reklaminei veiklai (įskaitant rinkodarą ir reklamą):

 • teikti Jums atitinkamą tikslinę ar netikslinę reklamą;
 • prašyti mūsų reklamos partnerių rodyti arba nerodyti mūsų reklamas Jums, atsižvelgiant į Jūsų veiklą;
 • sekti žaidimo įdiegimus ir žaidimo įvykius (siekiant įvertinti rinkodaros kampanijų veiksmingumą);
 • žaidimo viduje teikti Jums suasmenintus pasiūlymus ir prizus (remiantis Jūsų pirkimo istorija ir veikla žaidimo metu ir kita informacija);
 • siųsti Jums rinkodaros pranešimus ir (arba) naujienlaiškius.

Kita:

 • vykdyti mūsų teisines prievoles;
 • pareikšti, vykdyti ar ginti mūsų teises arba saugoti gyvybinius Jūsų ar bet kurio kito asmens interesus;
 • Mes galime tvarkyti Jūsų duomenis ir kitais tikslais, jei tam esame gavę Jūsų sutikimą.

4. INFORMACIJA, KURIA DALINAMĖS

Galime dalintis Jūsų asmenine informacija su:

4.1.susijusiomis įmonėmis ir „Game Insight“ įmonių grupės narėmis EEE (Europos ekonominėje erdvėje) ir už jos ribų, kurios padeda mums vystyti ir valdyti Paslaugas;

4.2.trečiosiomis šalimis – Paslaugų teikėjais ir partneriais su kuriais dirbame teikiant Paslaugas, kurie gali būti Jūsų informacijos nepriklausomi duomenų valdytojai. Tai reiškia, kad šis Privatumo pranešimas nėra taikomas asmens duomenims, kuriuos renka tokie partneriai ir jie yra nepriklausomai atsakingi už Jūsų informacijos tvarkymą. Siekiant pasinaudoti savo teisėmis, Jums gali tekti susisiekti tiesiogiai su jais. Daugiau informacijos apie trečiąsias šalis, su kuriomis mes dirbame ir kurios gali tvarkyti Jūsų duomenis nepriklausomai nuo mūsų, galima rasti čia: Partneriai;

4.3.kitais žaidėjais ir vartotojais, nes socialinės funkcijos yra svarbi mūsų žaidimų dalis. Pavyzdžiui, vartotojai gali matyti Jūsų profilio duomenis, žaidimo veiklą ir skaityti Jūsų paskelbtus pranešimus. Atkreipkite dėmesį, kad informacija, kurią savanoriškai skelbiate savo vartotojo profilyje arba kurią atskleidžiate skelbdami komentarus, yra viešai prieinama ir matoma kitiems;

4.4.bet kuria kompetentinga teisėsaugos institucija, priežiūros institucija, valstybės institucija, teismu ar kita trečiąja šalimi, kai mes manome, jog informaciją reikia atskleisti (i) dėl galiojančio įstatymo ar teisės akto, (ii) norint pareikšti, vykdyti ar ginti mūsų teises arba (iii) norint apsaugoti gyvybinius Jūsų ar bet kurio kito asmens interesus;

4.5.potencialiu arba faktiniu pirkėju (ir jo atstovais bei patarėjais), kai tai susiję su siūlomu ar faktiniu bet kurios mūsų verslo dalies pirkimu, susijungimu ar įsigijimu, su sąlyga, kad mes informuosime pirkėją, jog jis privalo naudoti Jūsų asmeninę informaciją tik šiame Privatumo pranešime nurodytais tikslais. Jei mus (arba iš esmės visą mūsų turtą) įsigyja trečioji šalis, mūsų turima asmeninė informacija apie Jus bus perleidžiamo turto dalis;

4.6.asmenimis ar įmonėmis, nepriklausančiomis „Game Insight“ grupei, kurios teikia mums paslaugas (pavyzdžiui, prieglobos paslaugų teikėjai, klientų aptarnavimo paslaugos, atribucijos paslaugos, socialinės žiniasklaidos valdymo paslaugos, saugos paslaugos, optimizavimo paslaugos pašto paslaugos, reklamos ir rinkodaros paslaugos, analitinės paslaugos, paslaugos pridedančios Paslaugų funkcionalumą, ar kitos paslaugos, padedančios mums vystyti ir valdyti Paslaugas, teisininkai, išoriniai auditoriai ir pan.).

5. KUR SAUGOME JŪSŲ INFORMACIJĄ, INFORMACIJOS SAUGOJIMAS

5.1.Imamės tinkamų techninių ir organizacinių priemonių Jūsų asmeninei informacijai, kuri yra mūsų žinioje, apsaugoti. Tarp konkrečių priemonių yra, pavyzdžiui, duomenų pseudonimizavimas, nuasmeninimas, duomenų saugojimo politika ir perduodamų duomenų šifravimas. Prieigą prie Jūsų asmeninės informacijos suteikiame tik tiems, kuriems, mūsų nuomone, pagrįstai reikia ją gauti tam, kad atliktų savo darbą.

5.2.Duomenys, kuriuos iš Jūsų renkame, gali būti perduoti ir laikomi už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų. Juos gali tvarkyti darbuotojai, dirbantys mums už EEE ribų, viena iš susijusių bendrovių arba mūsų pasamdyta trečioji šalis. Tokiu atveju mes užtikrinsime, kad būtų naudojamos tinkamos apsaugos priemonės, pvz., patvirtintos standartinės sutarčių sąlygos. Imsimės visų priemonių, pagrįstai ir protingai reikalingų užtikrinti, kad su Jūsų asmenine informacija visada būtų elgiamasi saugiai, nepažeidžiant šio Privatumo pranešimo.

5.3.Informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Nors mes atsižvelgiame į mūsų renkamos, tvarkomos ir saugomos informacijos jautrumą ir dedame visas įmanomas pastangas, kad apsaugotume Jūsų asmeninę informaciją, negalime garantuoti, kad naudojantis mūsų Paslaugomis perduodama informacija bus perduota saugiai, ir paliekame tai Jūsų rizikai.

5.4.Mes galime saugoti Jūsų asmeninę informaciją siekdami suteikti mūsų teikiamas Paslaugas arba laikytis atitinkamų teisės aktų, priežiūros institucijų nurodymų ir kompetentingų teismų nutarčių. Laikotarpis, kuriuo mes turėsime arba saugosime Jūsų asmeninę informaciją, priklauso nuo mūsų Jums teikiamų paslaugų bei to, kiek laiko jų Jums reikia. Saugojimo laikotarpis, apibendrintai, yra skirstomas į toliau nurodytas kategorijas:

5.4.1. žaidimo duomenų atsarginės kopijos, žurnalai, pokalbių istorija ir t. t., kuriuose yra Jūsų asmens duomenų, saugomi iki 14 dienų; arba

5.4.2. bet kokie surinkti ir saugomi asmens duomenys (pvz., asmeninis žaidimo progresas, mokėjimų informacija, informacija apie prietaisą ir t. t.), ištrinami, kai Jūs mums atsiunčiate rašytinį prašymą, arba per 7 metus nuo paskutinio Jūsų naudojimosi Paslaugomis (priklausomai nuo to, kuri data yra ankstesnė); arba

5.4.3. bet kokie surinkti ir saugomi asmens duomenys (pvz., asmeninis žaidimo progresas, mokėjimų informacija, informacija apie prietaisą ir t. t.), ištrinami per 6 mėnesius nuo konkretaus žaidimo veikimo nutraukimo; arba

5.4.4. su eSporto turnyrais susijusių ekrano vaizdų įrašai ištrinami per 7 dienas nuo mačo pabaigos. Jeigu aptinkamas sukčiavimas, sukčiautojo įrašai ištrinami per 6 mėnesius nuo atitinkamo eSporto turnyro pabaigos.

5.4.5. kitais atvejais tol, kol to reikia tikslui (-ams), dėl kurio (-ių) jie buvo surinkti, pasiekti, įskaitant Paslaugų Jums teikimą, arba teisinių, apskaitos ar ataskaitų teikimo reikalavimų laikymąsi.

6. TEISINIS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAS

Mes tvarkome Jūsų informaciją šiame pranešime aprašytais tikslais remdamiesi toliau nurodomais teisiniais pagrindais:

6.1.Jūsų sutikimu. Mes ar mūsų paslaugų teikėjai (partneriai) galime paprašyti Jūsų sutikimo tvarkyti Jūsų asmeninę informaciją konkrečiais tikslais, kurie bus paaiškinti Jums prašant Jūsų sutikimo;

6.2.siekdami teisėto intereso. Mes tvarkome Jūsų informaciją siekdami savo teisėto verslo intereso, kuris nėra žalingas Jūsų privatumui ir kurio vartotojai pagrįstai gali tikėtis naudojantis mūsų Paslaugomis, pavyzdžiui:

 • mūsų Paslaugų analizavimas ir gerinimas, kad jos atitiktų mūsų vartotojų poreikius;
 • naujų produktų ir jų funkcijas kurimas;
 • aptiktimas, užkirstimas kelio ar kitoks sukčiavimo, piktnaudžiavimo, saugumo ar techninių problemų, iškylančių mūsų interneto svetainėse, sprendimas; bei
 • saugoti mūsų ar mūsų vartotojų, ar visuomenės teisių, nuosavybės ar saugumo apsauga kaip to reikalauja arba leidžia įstatymai;
 • personalizuotos žaidimo patirties, pasiūlymų ir prizų teikimas Jums;
 • eSporto turnyrų išlaikymas sąžiningais ir be sukčiavimo;
 • reklaminė veikla (įskaitant rinkodarą ir reklamą);
 • socialinės žiniasklaidos kanalų valdymas.

6.3.sudarydami arba vykdydami sutartį. Mes tvarkome Jūsų duomenis siekdami suteikti Paslaugas, kurias užsakėte (pavyzdžiui, leisti Jums naudotis žaidimu, teikti klientų aptarnavimą ir t. t.); bei

6.4.vykdydami teisines prievoles. Mes tvarkysime Jūsų duomenis, kai turėsime teisinę prievolę tai daryti, pavyzdžiui, reaguodami į teisinį procesą arba privalomą valstybės institucijos reikalavimą.

7. NUORODOS

Mūsų Paslaugose gali būti nuorodų į kitas interneto svetaines ir Paslaugas arba Paslaugos gali būti pasiekiamos per kitose svetainėse esančias nuorodas ir Paslaugas. Mes neatsakome už trečiųjų šalių interneto svetainių privatumo praktiką arba turinį. Prieš pateikdami asmeninę informaciją, patikrinkite šių interneto svetainių ar paslaugų Privatumo pranešimą.

8. REKLAMA IR RINKODARA

Atkreipkite dėmesį, kad savo žaidimuose rodome trečiųjų šalių reklamą ir taip pat reklamuojame savo Paslaugas per trečiąsias šalis. Toliau pateikiama informacija apie tai, kaip naudojame informaciją reklamai žaidime ir kitų trečiųjų šalių funkcijose.

Kai matote reklamą „Game Insight“ priklausančiuose objektuose (reklama)

Tam, kad galėtume rodyti reklamą žaidimo metu (įskaitant apklausas), mes galime siųsti Jūsų reklamos identifikavimo numerį, IP adresą, informaciją iš slapukų ir panašių technologijų, taip pat kitą panašią informaciją reklamos davėjams (arba reklamos tinklams), kad jie galėtų rasti tinkamas reklamas, kurios Jums bus pateikiamos mūsų žaidimuose ir trečiosioms šalims priklausančiuose objektuose. Savo prietaiso nustatymuose Jūs galite kontroliuoti ir riboti mūsų naudojimąsi Jūsų reklamos identifikavimo numeriu. Jūs taip pat galite kontroliuoti slapukų naudojimą, kaip tai numatyta Slapukų pranešime. „Game Insight“ nekontroliuoja kokios konkrečiai reklamos yra rodomos mūsų žaidimuose (jas kontroliuoja reklamos tinklai), tačiau mes įtraukiame tam tikras reklamų kategorijas į juodąjį sąrašą.

Reklamos tinklai naudoja reklamos identifikavimo numerius, slapukus ir panašias technologijas įvairiems tikslams, pavyzdžiui, norėdami:

 • apriboti tai, kiek kartų Jūs galite matyti tą pačią reklamą;
 • užtikrinti, kad jie susidūrė su žmonėmis (realiais prietaisais), o ne automatizuotais robotais;
 • teikti Jums reklamas, kurios, tikėtina, Jums bus aktualios;
 • kiti prekių ženklai perka reklamas per reklamos tinklą arba reklamos biržą siekdami reklamuoti savo produktus „Game Insight“ žaidimuose. Reklamos tinklas arba reklamos birža veikia kaip tarpininkas tarp kitų žaidimų bendrovių ir „Game Insight“. Reklamos tinklui norint apmokestinti reklamą perkančią bendrovę, sekami reklamos paspaudimai ir galimas kitų vystytojų programų įdiegimas. Peržiūros, paspaudimai, įdiegimai ir panašūs su reklamomis susiję įvykiai skaičiuojami naudojant reklamos identifikavimo numerį, slapukus ir panašias technologijas.

Reklamos davėjai įprastai naudoja IP adresą, kad matytų apytikslę geografinę vietovę, iš kurios Jūs esate, pavyzdžiui, šalį, valstiją, o kartais ir miestą.

Kai matote „Game Insight“ reklamą trečiųjų šalių paslaugose (rinkodara)

Mes galime naudoti informaciją, kurią apie Jus tvarkome, su tikslu reklamuoti „Game Insight“ žaidimus įvairiais būdais, pavyzdžiui, rinkodarai ir pakartotinei rinkodarai trečiųjų šalių svetainėse, programėlėse ir kituose prie interneto prijungtuose įrenginiuose, siųsti reklamines žinutes el. paštu, matuoti reklamos efektyvumą, kurti ataskaitas ir užkristi kelią sukčiavimui. Tai apima reklamos identifikavimo numerį, slapukus ir kitas technologijas, IP adresą, neasmeninę įrenginio informaciją, taip pat informaciją kaip Jūs sąveikaujate su mūsų Paslaugomis.

Jūs galite atsisakyti vartotojų elgsena grįstų reklamų mobiliosiose programose pakeisdami savo prietaiso privatumo nustatymus. Pavyzdžiui, išjungiant „Personalised Ads“ arba išjungiant „Allow Apps to Request to Track“ (Apple iOS) arba „Opt out of Ads Personalization“ („Android“). Jūs taip pat galite pakeisti slapukų nustatymus taip, kaip numatyta mūsų Slapukų pranešime.

9. JŪSŲ PASKYROS SAUGUMO UŽTIKRINIMAS

9.1.Tais atvejais, kai suteikėme Jums (arba Jūs patys pasirinkote) slaptažodį, kuriuo galima prisijungti ir naudotis tam tikromis Paslaugų dalimis. Jūs atsakote už šio slaptažodžio konfidencialumą bei už tai, kad šia informacija būtų naudojamasi tinkamai. Privalote reguliariai pasikeisti slaptažodį ir negalite juo su niekuo dalytis.

9.2.Jūs išimtinai atsakote už savo paskyros saugumą ir konfidencialumą. Įsitikinkite, kad neleidžiate kitiems asmenims prisijungti prie Paslaugų savo vardu, ir atsijunkite baigę darbą savo paskyroje.

9.3.Jūs atsakote už visus užsakymus bei informacijos, atsiųstos internetu naudojantis Jūsų identifikavimo duomenimis, slaptažodžiu arba kita asmenine informacija, identifikuojančia Jus kaip Paslaugų vartotoją, tikslumą.

10. JŪSŲ TEISĖS

Jūs turite toliau išvardytas teises į mūsų turimą asmeninę informaciją apie Jus:

(a) susipažinti, ištaisyti arba pareikalauti ištrinti Jūsų asmeninę informaciją;

(b) nesutikti su Jūsų asmeninės informacijos tvarkymu (kuri tvarkoma teisėto intereso pagrindu), prašyti mūsų apriboti Jūsų asmeninės informacijos tvarkymą arba prašyti perkelti Jūsų asmeninę informaciją (prašyti, kad Jums būtų pateikti tie duomenys, kuriuos Jūs mums pateikėte, kad galėtumėte juos perduoti kitam duomenų valdytojui);

(c) atsisakyti asmeniškai pritaikytų pasiūlymų arba asmeniškai pritaikyto žaidimo (pagrįstų Jūsų pirkimų istorija, veikla žaidimo metu ir kita informacija) bei nesutikti su Jūsų asmeninės informacijos naudojimu tiesioginės rinkodaros tikslais ir profiliavimui;

(d) jei mes tvarkome Jūsų asmeninę informaciją gavę Jūsų sutikimą, galite bet kada atšaukti savo sutikimą. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui, o taip pat nedaro poveikio Jūsų asmeninės informacijos tvarkymui, kuris atliekamas remiantis kitais teisėtais tvarkymo pagrindais, išskyrus sutikimą.

(e) Jūs turite teisę pateikti skundą duomenų apsaugos institucijai dėl mūsų vykdomo Jūsų asmeninės informacijos rinkimo ir tvarkymo. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su savo vietine duomenų apsaugos institucija (pavyzdžiui, Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija Lietuvoje“.

Galite pasinaudoti aukščiau minimomis teisėmis susisiekdami su mumis kontaktais, nurodytais toliau esančiame skyriuje „Kaip susisiekti su mumis“.

Norėdami atsisakyti mūsų naujienlaiškių, naudokite atsiakymo nuorodą, pateiktą mūsų siunčiamuose pranešimuose. Atsisakymo nuoroda paprastai randama pranešimo pabaigoje.

11. MŪSŲ PRIVATUMO PRANEŠIMO PAKEITIMAI

Mes galime peržiūrėti ir atnaujinti šį Privatumo pranešimą. Visi būsimi pakeitimai bus skelbiami šiame puslapyje bei, prireikus, gali būti pranešami Jums.

12. KAIP SUSISIEKTI SU MUMIS

Duomenų valdytojas: UAB „Game Insight“

Adresas: Antakalnio g. 17, LT-10312 Vilnius, Lietuva

Jei turite klausimų dėl duomenų apsaugos arba prašymų dėl su Jūsų asmens duomenimis susijusių problemų sprendimo, prašome Jūsų visų pirma susisiekti su mumis sukurdami klientų aptarnavimo kortelę žaidimo viduje, nes taip galėsime tiksliau patvirtinti Jūsų prašymą, gautą tiesiai iš prietaiso ir programos.

Taip pat galite išsiųsti kreipimąsi dėl pagalbos per mūsų interneto svetainę www.game-insight.com arba atsiųsti mums laišką el. paštu [email protected]. Mes galime pareikalauti Jūsų tapatybės patvirtinimo prieš atsakant į Jūsų prašymą.

Jei norite pranešti apie programos saugos pažeidžiamumą, atsiųskite mums el. laišką adresu [email protected].

Be to, jei Jūsų problema nebūtų išspręsta aukščiau nurodytu būdu, galite susisiekti tiesiogiai su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu el. paštu [email protected].

Paskutinį kartą atnaujinta: 2023 m. rugpjūčio 4 d.

Tell us about yourself

Pridėti gynemo aprašymą
pdf, doc, docx, rtf, txt, odt, pages. Max 25MB